ÖFKE KONTROLÜ

Somuncu Baba

Doğal yaşama çabalarının temelinde ihtiyaç¸ içgüdü ve dürtü kavramlarıyla anlatılan birtakım olaylar yatmaktadır. İhtiyaç: Dış uyaran olmaksızın¸ içten gelen belli… Devamını oku

EMPATİ

Somuncu Baba

Empati; iletişimi kolaylaştıran¸ güçlendiren ve iletişimin etkili olmasını sağlayan bir öge olarak¸ kişiler arası ilişkilerde önemli bir kavram durumundadır. İletişim… Devamını oku

EĞİTİM, ZİHİN VE GENÇLİK

Somuncu Baba

"Eğitim; bir ailenin¸ bir toplumun¸ bir ulusun geleceğini şekillendirir. Başka milletlerin kölesi olmamak için eğitime ihtiyaç vardır. Eğitim sayesinde çağı… Devamını oku

AS­RIN PROB­LE­Mİ: OBE­Zİ­TE, GENÇ­LİK

Somuncu Baba

"Obez ergenler ve çocukların kendi bedenlerine yönelik olumsuz duyguları yoğundur. Çevresindeki kişilerin kendilerini küçük gördüklerini¸ alay ettiklerini sanmaktadırlar. Sonuçta benlik… Devamını oku

İN­TER­NET KUL­LA­NI­MI VE GE­Tİ­RİP GÖ­TÜR­DÜK­LE­Rİ

Somuncu Baba

"Özellikle internet kullanımı iç ve dış dünyamızı kuşatmıştır. Gençlerin daha çok kullanıp izlediği internet ağı¸ problemleri de beraberinde getirmiştir. Bu… Devamını oku

REKABETTEN ŞİDDETE SPOR

Somuncu Baba

"Doğal olarak spordaki şiddet olayları toplumu tedirgin ediyor¸ aileleri endişeli kılıyor. Toplum medyadan etkileniyor¸ sert ve kin kusan yazılar ve… Devamını oku

GE­LE­CE­ĞİN Aİ­LE­Sİ

Somuncu Baba

İş­çi ai­le­le­rin­de özel­lik­le ikin­ci ku­şak­ta¸ ya­şam alış­kan­lık­la­rı ve ge­le­cek bek­len­ti­si çağ­daş du­rum ser­gi­le­mek­te­dir. Yük­sel­mek¸ ka­ri­yer sa­hi­bi ol­mak¸ çok pa­ra ka­zan­mak… Devamını oku