KALDIR BENLİĞİ ARADAN!

Somuncu Baba

“Sâlik ile Allah arasındaki en büyük engel¸ sâlikteki benlik düşüncesidir. Zira benlik/senlik¸ ikilik anlamına gelmektedir. Bu sebeple Hallâc-ı Mansûr‘un¸ “Benliğinle… Devamını oku

LEYL BİR ÖZGE ‘CAN'DIR

Somuncu Baba

Âşıklık nefes alıp verecek bir vakitte bile sevgilinin hayâlinden düşüncesinden uzak olmamayı gerektirir. Âşık artık kendini bütün dünyâlıklardan sıyırmak ve… Devamını oku

HASRET VE AYRILIK ACISI

Somuncu Baba

“Âşık asıl vatanından ayrı gurbete düştüğü günden beri sevgiliye kavuşamamanın ızdırabını çekmektedir. Ancak bu mümkün değildir. Bir önceki beyitte ifade… Devamını oku

ÂTEŞ-İ SÛZÂN

Somuncu Baba

KURBÜ'S-SULTAN ÂTEŞ-İ SÛZÂN Aşk yolunda dervişin gâyesi Hakk'a ulaşmak ve aradaki ikiliği kaldırmaktır. Aşk bir kurbiyyettir¸ ancak bedeli pek ağır…… Devamını oku

AŞKI YÂRDAN ÖĞRENDİK

Somuncu Baba

Bu ayki yazımızda¸ Es-Seyyid Hulûsi Efendi (k.s.)'nin hem şekil hem de anlam bakımından dikkat çeken ‘öğrendik' redifli gazelini inceleyeceğiz. Yazımıza… Devamını oku

DERGÂH-I HAKK'A KUL OLMAK

Somuncu Baba

"Gazelin son beyti adeta bir ahitnâme niteliğindedir. Hulûsi Efendi (k.s.) tüm samimiyetiyle iki cihanda yalnızca gerçek Sevgili'yi arzu ettiğini ifade… Devamını oku

GÖNÜLE İLÂHİ TECELLİ

Somuncu Baba

Redif¸ Divan şiirinin önemli bir tarafını oluşturarak¸ gazelin bütününde ses ve âhenk bakımından birlik oluşturduğu gibi¸ şiirin anlamına da önemli… Devamını oku

GÖÇMEDEN ÖNCE GÖÇEGEL

Somuncu Baba

“Tasavvufî anlayışta dünyanın terk edilmesi esastır. Bu anlayış kendini farklı ifade şekilleriyle dile getirmiştir. Hulûsi Efendi¸ “Mûtû kable en-temûtû”¸ yani… Devamını oku

EHL-İ AŞKIN YOL HARİTASI

Somuncu Baba

"Tasavvuf edebiyatında; harâbât tekkeyi¸ şarab irfan ve Allah aşkını¸ sâkî ise mürşidi temsil etmektedir. Beyite bu penceren bakınca anlam bir… Devamını oku

GÖNÜL AYİNESİ

Somuncu Baba

Aşığın gönlü hep yaralıdır. Bu kıyafetinden yaralı sinesi de zaten rahatlıkla görülebilmektedir. Âşığın gönlündeki yaralar iki şekildedir¸ şerha şeklinde ‘elif'… Devamını oku