Sayfa:2

Hakikat Münâdîsi Velî; Osman Hulûsî-i Darendevî

236 Dergi-32

Zühd ve takva hayatının ilk eserlerinin telif edilmesi ile başlayan, tasavvuf geleneğinin tarikatlar ve tekkeler şeklinde müesseseleşmesiyle devam eden süreçte… Devamını oku

15 Temmuz Öncesi Kavramlarımıza Vurulan Darbe

237 Dergi_ORJ-40

Fertlerin ve toplumların yozlaşmasında veya kemale erişmelerinde en temel etken hiç şüphesiz zihindir. Çünkü zihin; insanın, bilgiyi, fikri, hâli veya… Devamını oku

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin Açılışının İslâm Dünyasındaki Olumlu Yansımaları

238 Dergi-42

Takvimler 24 Temmuz’u gösterdiğinde Haçlı Seferleri’ni ve ağır hezimetleri anımsayan âlem-i İslâm’ın zihin dünyası, artık kutlu bir fethi de anacak… Devamını oku

COVİD-19 VE GIDA GÜVENLİĞİ

239 Dergi-42

Ataların, tecrübeye, uzun denemelere ve gözlemlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da hikmetli öğüt olarak aktaran ve kalıplaşmış… Devamını oku

Manevî Kemâlin Aynası: Edep

240 Dergi-78

 “Ey iman edenler! Râinâ demeyin! Unzurnâ deyin.”[1] Râinâ ve unzurnâ kelimeleri “bize bak, bizimle ilgilen” anlamlarına gelen aynı mânaya sahip… Devamını oku

Tasavvufun Cevheri Muhabbet

241 Dergi1-40

Yahya b. Muaz buyurdu ki “Muhabbetin hakikati, safâ ile artmaması cefâ ile azalmamasıdır.” Hucvirî ise Yahya b. Muaz’ın sözüne bağlı… Devamını oku

Dinî Tecrübede Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Konumu

242 Dergi-36

Son zamanlarda “Kuran, bize yeter” ve “Herkes Kuran’ı anlayabilir” gibi insanın nefsine hoş gelen albenili ifadelerin Müslümanlar arasında yaygınlaştığı ve… Devamını oku