Sayfa:4

HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hâcegî Muhammed İmkenegî (k.s.), 918/1512’de babası ve şeyhi olan Derviş… Devamını oku

MUHAMMED BÂKÎ BİLLÂH (K.S.)

MUHAMMED BÂKÎ BİLLÂH (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Bâkî Billâh Kabilî Nakşbendî, 971/1564’te babasının Semerkand’dan gelip yerleştiği… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED SİRHİNDÎ (K.S.)

İMÂM-I RABBÂNÎ AHMED SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK İmâm-ı Rabbânî lakabıyla tanınan Ahmed Sirhindî (k.s.), Şevval 971/Mayıs 1564’te… Devamını oku

MUHAMMED MASUM SİRHİNDÎ (K.S.)

MUHAMMED MASUM SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE –  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK İmâm-ı Rabbânî’nin üçüncü oğlu olan Muhammed Masum 1007/1599’da, Sirhind yakınındaki… Devamını oku

MUHAMMED SEYFÜDDİN SİRHİNDÎ (K.S.)

MUHAMMED SEYFÜDDİN SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Seyfüddin (k.s.), 1055/1645’te Sirhind’de doğdu. Babası Muhammed Masum’dur. Lakabı… Devamını oku

MUHAMMED NUR BEDEÛNÎ (K.S.)

MUHAMMED NUR BEDEÛNÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Muhammed Nur Bedeûnî (k.s.), Muhammed… Devamını oku

MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

Mazhar Cân-ı Canân (k.s.), 1113/1702’de Agra/Ekberabad yakınındaki Kalabadağ kasabasında doğdu. Esasen Mazhar, onun şiirlerinde kullandığı mahlası olmasına rağmen meşhur olup… Devamını oku

ABDULLAH DİHLEVÎ (K.S)

ABDULLAH DİHLEVÎ (K.S)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Dihlevî Hazretleri, 1156/1743’te Pencap’a bağlı Betale beldesinde doğdu. Babası… Devamını oku

Mevlânâ Halid El-Bağdâdî (k.s.)

somuncubaba-218-04mevlana_halid

Tam adı Ebu’l-Baha Ziyaüddin Halid b. Ahmed eş-Şehrezurî olmakla birlikte Bağdat’ta medfun olduğu için Halid el-Bağdâdî diye meşhurdur. Halid el-Bağdadî… Devamını oku

Abdullah Mekkî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Mekkî (k.s.), çeşitli kaynaklarda be-lirtildiğine göre aslen Erzincanlıdır. Ancak… Devamını oku