Sayfa:2

KÂSIM B. MUHAMMED (K.S.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek Medine’nin yedi fakihinden biri idi. Bir grup sahabeden rivayetlerde… Devamını oku

HZ. SELMÂN-I FÂRİSÎ (R.A.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek Isfahan’ın Cey ya da Ramahürmüz kasabasından olan ve Ebû… Devamını oku

HZ. EBÛ BEKİR (R.A.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek İsmi Abdullah ve künyesi Ebû Bekir’dir. Araplar arasında künye… Devamını oku

HZ. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek “Tasavvufî hayatta silsile bir mürşidler silsilesidir. Aktarılan ilim de bâtınî… Devamını oku

MUSTAFA HÂKÎ EFENDİ (K.S.)'DEN MENKIBELER

Somuncu Baba

Musttafa Hâkî Tokadî Hazretlerinin oğlu Mehmet Bahattin Efendi (1902–1964) 'nin "Tasavvuf ve Menâkıb" adlı yazma eserinin orijinal nüshası evlatları tarafından¸… Devamını oku

OĞLU MEHMET BAHATTİN EFENDİ'NİN NOTLARINDA MUSTAFA HAKİ EFENDİ (K.S.)

Somuncu Baba

"Mustafa Hâkî Tokadî Hazretlerinin oğlu Mehmet Bahattin Efendi (1902–1964)'nin "Tasavvuf ve Menâkıb" adlı yazma eserinin orijinal nüshası evlatları tarafından¸ H…. Devamını oku

EBÛ ALİ FÂRMEDÎ (K.S.)

196-somuncubaba-ebuali_farmedi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK 401/1010-11 tarihinde Tûs yakınlarındaki Fârmed/Fârmez köyünde dünyaya gelen Fârmedî’nin asıl… Devamını oku

YUSUF HEMEDÂNÎ (K.S.)

197-somuncubaba-hemedani

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Yûsuf  el-Hemedânî  (k.s.),  Türk  dünya- sının  İslâmlaşmasını  ve  Anadolu’nun Türkleşmesini  … Devamını oku

ABDULHÂLİK GUCDEVÂNÎ (K.S.)

198-somuncubaba-gucdevani

* Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – ** Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hâcegân tarikatının kurucusu olan Abdulhâlik Gucdevânî (k.s.), Buhara’ya… Devamını oku

ÂRİF RİVGERÎ (K.S.)

somuncubaba-199-3arif_rivgeri

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE –  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hâce Ârif Rivgerî, 560/1165 yılında, Buhara’nın kuzeyinde ve Gucdevân’a bir… Devamını oku