BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ (K.S.)

194-somuncubaba-bistami

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Adı Tayfur bin İsâ, künyesi Ebû Yezîd ve nisbesi el-Bistâmî… Devamını oku

EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ (K.S.)

195-somuncubaba-harakani

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek Onuncu yüzyılın son çeyreği ile on birinci yüzyılın ilk yarısında… Devamını oku

TASAVVUFÎ DÜŞÜNCEDE HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)

Somuncu Baba

"Tasavvufî düşünceyi öğreten¸ kendisi de bizzat yaşayarak müritlerine örnek olan ve onları bu doğrultuda eğiten mürşid-i kâmiller¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)'in… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ ES-SİVASÎ (K.S.)

Somuncu Baba

“Mustafa Hâkî Tokadî Hazretleri'nin oğlu Mehmet Bahattin Efendi (1902–1964) ‘nin “Tasavvuf ve Menâkıb” adlı yazma eserinin orijinal nüshası evlatları tarafından¸… Devamını oku

İMAM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ (K.S.)

Somuncu Baba

Tenzih yollarına süluk eden¸ teşbih ayıplarını örten¸ şerîatın hâllerini koruyan¸ tarîkat erbâbına yardım eden¸ güzellik ve iyilikleri toplayan¸ kayyumluk ve… Devamını oku

İSMAİL HAKKI TOPRAK'IN BAZI TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Somuncu Baba

Sûfilerin mücâhedelerinde sabırlı ve azimli olmaları gerektiğini söyleyen İsmail Hakkı Efendi¸ bazen mânevî hayatları sarsacak olaylarla ve hücumlarla karşılaşsalar da… Devamını oku

ÖRNEKLERLE OSMAN HULÛSÎ EFENDİ (K.S.)'NİN TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Somuncu Baba

“Sûfîlerin benimsedikleri yol olan tarikat¸ tevhîdi hâl edinmek için bir mânevî usûlden ibarettir. Bu metodun hareket noktası ve temeli dinî… Devamını oku

TASAVVUFUN KAYNAĞI

Somuncu Baba

“O¸ bir kuldu¸ kâinatın gözbebeği olan insandır; lâkin bir şairin söylemiyle “Efendimiz bir beşerdir¸ fakat diğer insanlar gibi değildir. Taşlar… Devamını oku

HALİD EL-BAĞDADÎ (K.S.)'NİN RÂBITA RİSALESİ (MUSTAFA HAKÎ EFENDİ'NİN OĞLU M. BAHATTİN YARAŞ EFENDİ)

Somuncu Baba

Elinizdeki bu risale daha önce birçok kişi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bahattin Efendinin Tasavvuf ve Menâkıb adlı eserini yayına hazırlarken Halid… Devamını oku

CAFER-İ SÂDIK (K.S.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek   17 Rabîu’l-evvel 80/23 Mayıs 699 tarihinde Medine’de dünyaya… Devamını oku