Sayfa:3

SURİYE GEZİ REHBERİ

Somuncu Baba

Bizans İmparatorluğunun en önemli eyaletlerinden birisi olan Suriye¸ İslâm tarihi kaynaklarında çoğunlukla Bilâdu’ş-Şâm olarak zikredilmektedir. Bilâdu’ş-Şâm’ın sınırları coğrafya kitaplarımızda Kilikya’dan… Devamını oku

İBN BATTÛTA VE SEYÂHATNÂMESİ

Somuncu Baba

"Dünyanın hiç şüphesiz önemli gezginlerinden birisi olan İbn Battûta'nın¸ seyâhatnâmelere yeni bir anlayış ve uslüp getirdiği ifade edilmektedir. Onun notlarında¸… Devamını oku

KISA MISIR TARİHİ VE KAYNAKLARI

Somuncu Baba

"Ümmü'd-Dünya olarak anılan Mısır¸ Nil Nehri'nin varlığı ile elde ettiği zenginlik sayesinde cazibe bölgesi hâline gelmiştir. Nil Nehri bölgede ‘Mısır… Devamını oku

KERBELÂ

Somuncu Baba

"Kaynaklarımızda Hz. Hüseyin (r.a.)'in şehit edilmesi öncesinde onun ve maiyetindekilerin susuz bırakılması hususu¸ Hz. Hüseyin (r.a.)'in suya ulaşmaya çalıştığı¸ özellikle… Devamını oku

KUBBETÜ’S-SAHRA

Somuncu Baba

“Kitab-ı Mukaddes’te geçen Kutsal Kaya (Hacer-i Muallak)’nın üzerinde inşa edilen bu yapı¸ Kudüs’te birçok peygamberin makam ve türbesinin bulunduğu Merve… Devamını oku

BİR KUR'ÂN HATTATI M. FAHREDDİN BİLGİÇ

Somuncu Baba

"Hüsn-i hat gerçi ki¸ sabırda demir leblebidir¸ Ahenîni mum eden üstâd-ı güzînin leb'idir." "İlk Kur'ân-ı'nı yazdıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı… Devamını oku

SURİYE GEZİ REHBERİ-II

Somuncu Baba

İlk bölümde İslâm tarihinde önemli bir yere sahip olan Suriye'nin özellikle başkenti Dımeşk (Şam) üzerinde kısaca durulmuştu. İlk bölümde İslâm… Devamını oku