Sayfa:6

TASAVVUFTA NEFS VE ŞEYTANA DİRENMENİN ETKİN BİR YOLU: SADIKLARLA SALİHLERLE BİRLİKTE OLMAK

TASAVVUFTA NEFS VE ŞEYTANA DİRENMENİN ETKİN BİR YOLU: SADIKLARLA SALİHLERLE BİRLİKTE OLMAK

‘Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun.’ Tevbe Suresi’nde zikredilen “Ey İman edenler! Allah’tan korkun ve… Devamını oku

GÖNÜL EĞİTİMİ BOYUTUYLA MÜRŞİD-İ KÂMİL VE MÜRİD MÜNASEBETİ

GÖNÜL EĞİTİMİ BOYUTUYLA MÜRŞİD-İ KÂMİL VE MÜRİD MÜNASEBETİ

Her ilim dalı ‘hoca-talebe’ münasebetinin zorunlu olduğu süreçlere şahitlik eder. Örneğin bir ustanın dizinin dibine oturmadan usta bir marangoz olunmayacağı… Devamını oku

İBRAHİM TENNÛRÎ’NİN ORUCA BAKIŞI

İBRAHİM TENNÛRÎ’NİN ORUCA BAKIŞI

İbrahim Tennûrî (k.s.), İstanbul’un manevî fatihi Akşemseddin’in (k.s.) halifelerinden gönül ehli bir kimsedir. Tennûrî, eserleri, yetiştirdiği talebeleri, gönül eğitimi boyutundaki… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S)’NİN HUTBELERİNDEKİ DUA CÜMLELERİ

HULÛSİ EFENDİ (K.S)’NİN HUTBELERİNDEKİ DUA CÜMLELERİ

Cuma, bayram veya önemli bir olay dolayısıyla hutbe okumak Hz. Peygamber (s.a.v.)’den günümüze Müslümanlar için önemli bir eylemdir. Haftalık, yıllık… Devamını oku

İLİM ÂŞIĞI BİR SÛFÎ OLARAK MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.)

İLİM ÂŞIĞI BİR SÛFÎ OLARAK MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.)

Mustafa Takî Efendi, millî mücadelemizin kahramanlarından ve ilk meclisin medrese kökenli mebuslarından bir zattır. Takî Efendi’nin vefatına kadar gerçekleştirdiği bütün… Devamını oku

İNSANLIĞA REHBER, BİLGELER BİLGESİ BİR SULTAN:EBU’L-HASAN HARAKANÎ (K.S.)VE GÜNÜMÜZE BAZI MESAJLARI

İNSANLIĞA REHBER, BİLGELER BİLGESİ BİR SULTAN:EBU’L-HASAN HARAKANÎ (K.S.)VE GÜNÜMÜZE BAZI MESAJLARI

‘Günahlardan sakın, namazı cemaatle kıl, cömert ol, Allah’ın yarattıklarına şefkat göster.’ Ebu’l-Hasan Harakanî (k.s.) Kars’tan kâinata sessiz bir çığlıkla hakikati… Devamını oku

Gönül Ehli Taassuptan Uzaktır

Tasavvuf ve taassup… Taban tabana zıt olan bu iki kavram zaman içerisinde çeşitli sebeplerle birlikte anılmaya başlanmış, daha doğru bir… Devamını oku

Gölgesi Anadolu’yu Aydınlatan Büyük İsim: Mevlâna Hâlid-i Bağdadî (k.s.) ve Lisan-ı Hali ile Günümüze Mesajları

‘Mûtû kable en temûtû sırrının tâlibleri Ol sebebden sırr-ı vahdetdir tarîk-i Hâlidî’1 Asıl adı Hâlid b. Hüseyin olan Hâlid-i Bağdadî… Devamını oku

Fonksiyon ve Değeri Açısından Tasavvufî Kurumlar

Tekke, Zaviye, Dergâh, Ribat, Âsitâne ve Hankâhlar “Fikirler, ancak kendilerini hayatla buluşturan kurumlarıyla yaşamaya devam edebilirler.” Bu tespite tasavvufî sistem… Devamını oku