Sayfa:5

İSLAM'IN SOSYAL BOYUTUNU İFADE ETMESİ AÇISINDAN MUSTAFA TAKİ EFENDİNİN “KIRK HADİS” İSİMLİ ESERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Somuncu Baba

Mustafa Takî Efendi ömrünü İslâm’ın bireysel ve toplumsal anlamda mücadelesine adamış¸ yakın tarihimizin fedakâr simalarından birisidir. Kendisi nefis mücadelesi ile… Devamını oku

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK (K.S)'IN PEYGAMBER SEVGİSİ VE SÜNNET ANLAYIŞI

Somuncu Baba

"Efendi Hazretleri¸ her halinde Hz. Peygamber (s.a.v)'i örnek alırdı. Öyle ki¸ oturup kalkmasından¸ yemesinden içmesinden ibadet hayatına varıncaya kadar Hz…. Devamını oku

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK VE ÜSTÂDI MUSTAFA TAKÎ EFENDİ

Somuncu Baba

İhramcızâde İsmail Efendi ile Mustafa Takî Efendi arasındaki bu samimi ilişki bizlere¸ hiçbir çıkar olmadan kurulan ilişkilerin kıymetini bir kez… Devamını oku

SÛFÎNİN BENLİK İNŞASINDA ZAMAN MEFHUMU

196-somuncubaba-ebulvakt

Bireyin zamanla münasebeti, kişiliğinin inşasında çok önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle Kur’ân-ı Kerim’de zamana yemin edilmiş ve zaman merkezli… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ’NİN (K.S.) MEKTÛBÂT’INDA ÂYET-İ KERİME REFERANSLARI

somuncubaba-200-12hulusi_efendi_mektubat

Daha önceki bir çalışmamızda Hulûsi Efendi’nin Mektûbât’ındaki kelam-ı kibar şeklinde ifade edilebilecek iktibaslarından bahsetmiştik. Bu süreçte, onun fikirlerini çeşitli ayet-i… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ’NİN (K.S.) BİR ŞİİRİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

somuncubaba-201-13mustafa_taki_siiri

Mustafa Takî Efendi (k.s.) , ilk mecliste Sivas Mebusu olarak görev yapmış Nakşî-Hâlidî şeyhlerinden birisidir. Takî Efendi, ilmî, siyasî ve… Devamını oku

SÛFÎ VE MANEVÎ HAREKET İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK (K.S.) ÖRNEĞİ

SÛFÎ VE MANEVÎ HAREKET İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK (K.S.) ÖRNEĞİ

Sûfîler zaman zaman tembellik veya çevrelerine duyarsızlıkla itham edilseler de meselenin özüne insafla bakıldığında durumun hiç de öyle olmadığı görülecektir…. Devamını oku

ÜFTADE HAZRETLERİ’NİN GÖZÜNDEN HAYATIN ANLAMI ZİKİRLE HAYATI ANLAMLI KILMAK

ÜFTADE HAZRETLERİ’NİN GÖZÜNDEN HAYATIN ANLAMI ZİKİRLE HAYATI ANLAMLI KILMAK

Üftâde Hazretleri’nin tam adı ‘Mehmed Muhyiddin Üftâde’dir. 900/1495 yılı civarında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Kendisi, Muslihuddin Efendi ve Abdal Mehmed Efendi… Devamını oku

GÖNÜL GEMİMİZİN SEYRİ HANGİ LİMANA?

GÖNÜL GEMİMİZİN SEYRİ HANGİ LİMANA?

Gönül; nefs, şeytan, dünya ve şeytanlaşmış insanlarla savaşta bir karargâh gibidir. Karargâhın konumu ve savaşta askerleri idare eden karargâh komutanın… Devamını oku

SÛFÎNİN SEYİR DEFTERİ

Tasavvuf ehli, şeytan, dünya ve nefsin bağlarından kurtulup ‘vâsıl-ı ilallah’ olabilmek için manevî bir yolculuk gerçekleştirmenin gereğinden sıklıkla bahsetmişlerdir. Onların… Devamını oku