Sayfa:4

ALLAH DOSTLARI

Somuncu Baba

"Haberiniz olsun ki¸ Allahu Teâlâ'nın velileri için kesinlikle bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. (56/Yunus¸ 62) İnsanoğlu hayatı… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S) VE İLİM

Somuncu Baba

"Takî Efendi¸ ilim adamlarını/âlimleri İbn Mesud¸ İmam Azam ve diğer büyük şahsiyetler gibi seçkin kimseler olarak görmekte ve bu konumlarının… Devamını oku

HALVETÎ-CELVETÎ MÜNASEBETİ

Somuncu Baba

“Mahmud Hüdayî ve Abdülmecid Sivasî'nin I. Ahmed Han'a yönelik birlikte hareket ettikleri noktalardan bir tanesi de hiçbir beklenti içerisine girmeden¸… Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİ'NİN (K.S.) MEKTÛBÂT'I VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Somuncu Baba

"Mektûbât'ta¸ bazen bir âlimin hastalığının tedavisi için dostlara yazılan¸ bazen bir caminin çatısının tamiri için arkadaşlara gönderilmiş¸ bazen de gurbetten… Devamını oku

MÜRŞÎDİ AŞK OLAN BİR VELÎ: SEYYİD MÎR HAMZA NİGÂRÎ

Somuncu Baba

Aşk… Ne denli gizemli bir kelime ki nice insanları sarhoş eden¸ kendinden geçiren¸ vuslata erdiren sırlarla dolu hâlin dil ile… Devamını oku

VEFÂTININ 83. YILINDA MUSTAFA TAKÎ EFENDİ VE GÜNÜMÜZE DE YÖN VEREN BAZI MESAJLARI

Somuncu Baba

1 Ağustos 1925 tarihinde bu fânî dünyadan ayrılan Takî Efendi¸ hayatı boyunca¸ son derece vatanperver¸ fedâkâr¸ sabırlı¸ kalbindeki imanı ile… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ’NİN MEKTÛBÂTI'NDA GÖNÜL EĞİTİMİ

Somuncu Baba

“Son dönem gönül tabiplerinden olan Hulûsi Efendi de insanların maddî ve mânevî ilerleme¸ gelişme ve olgunlaşmaları için ömrünü gönül dünyalarına… Devamını oku

SÛFÎLERİN HAZRETİ PEYGAMBER'E OLAN SEVGİ VE BAĞIMLILIKLARI

“Sûfî” kelimesinin¸ farklı şekillerde söyleyenler bulunsa da bu kelimenin “yün elbise” giyen anlamında “sûf” kelimesinden türetildiği genel kabul görmüştür. “Sûfî”… Devamını oku

MİLLİ BİRLİĞİMİZİN MANEVİ MİMARLARI

Somuncu Baba

Tarihimiz¸ birlik anlayışımızla aştığımız nice güçlüklere şâhittir. Tarihimiz¸ birlik anlayışımızla aştığımız nice güçlüklere şâhittir. Kocaman bir tarihe sahip olan asîl… Devamını oku

İKİ FETİH¸ İKİ FATİH(MEHMED)¸ İKİ ŞEMS

Somuncu Baba

İnsanlık tarihi boyunca nice savaşlar¸ nice mücadeleler ve nice fetihler yaşanmıştır. İnsanlık tarihi boyunca nice savaşlar¸ nice mücadeleler ve nice… Devamını oku