Sayfa:3

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK'I (K.S.) DERİNDEN ETKİLEYEN BİR GÖNÜL ERİ: MÛR ALİ BABA (K.S.)

Somuncu Baba

"Mûr Ali Baba ile İsmail Efendi'nin bir diğer ortak noktaları ise ilme olan düşkünlükleri ve insan merkezli hizmeti kendilerine şiar… Devamını oku

OSMAN HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'NİN ‘MEKTÛBÂT'INDA SEÇKİN VECİZELER

Somuncu Baba

Hulûsi Efendi (k.s.)¸ asrımızın Yunus'u edasıyla ve Türkçemizin en saf/duru haliyle kaleme aldığı mektuplarında samimi ve kişileri/ toplumu hayra davet… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ'NİN KALEMİNDEN ŞEHİTLİK VE MÜCADELE

Somuncu Baba

“Takî Efendi'ye göre ‘(Onlar şöyle yakarırlar): Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme! Bize katından bir rahmet bahşet! Şüphesiz sen… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ(K.S.)'NİN DİLİNDEN HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)'E SALÂT VE SELAM ÖRNEKLERİ

Somuncu Baba

Takî Efendi¸ Nûr-i Muhammedî'nin yaratılışını resmetmeye çalıştığı birinci cüzde¸ verdiği bilgilere paralel salât ve selam cümlelerine yer vermiştir. Örneğin¸ diğer… Devamını oku

MECAZÎ AŞKTAN İLÂHÎ AŞKA

Somuncu Baba

Sûfîlere göre aşk¸ öyle tesirli bir şeydir ki aşk deryasına dalan vahdet-i vücudun hakikatine erer. Bu durumda da maşuk¸ âşıkla… Devamını oku

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI EFENDİ VE ARAP ŞEYH

Somuncu Baba

İsmail Hakkı Efendi¸ hem ailelerinin yakın ilişkisi hem de manevî kılavuzluğundan istifade etmek için Arap Şeyh'in sohbetlerine devam etmiş birisidir…. Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ VE ‘MİKYAS-I ŞERİAT'TA YAYIMLANAN MAKALELERİ

Somuncu Baba

Mustafa Takî Efendi¸ Millî Mücadele'nin etkin simalarından birisidir. O¸ halk üzerindeki etkisi ve siyasî mücadeleleri ile bu döneme damga vuran… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN ‘MEKTÛBÂT'INDA AHLÂKÎ İLKELER

Somuncu Baba

"Hulusî Efendi¸ tasavvuf yolunun deruni anlayışından süzülen güzel ahlâk ilkelerinin kişisel ve toplumsal anlamdaki değerini büyük bir nezaketle dile getirmiştir…. Devamını oku

20. YÜZYILDA ‘VAHDET' NEŞVESİYLE PARLAYAN BİR SİLSİLE

Somuncu Baba

"Vahdet fikrinin en belirgin özelliklerinden birisi olan dünyanın geçici olduğu fikrine yer vererek sözlerine başlayan Çorumî¸ sonrasında Allah'tan başka bir… Devamını oku

İRFANÎ GELENEK PERSPEKTİFİNDEN ZAMANIMIZA BAKIŞ: GÜNÜMÜZÜN ÂRİFİ OLMAK

Somuncu Baba

"Sûfîler¸ Allah'a ve diğer iman esaslarına şeksiz şüphesiz bir şekilde iman etmenin öncelikli bir görev olduğu kanaatindedirler. Çünkü Allahu Teâl⸅ Devamını oku