Sayfa:2

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.)'NİN MECLİS FAALİYETLERİ

Somuncu Baba

Mustafa Takî Efendi ()k.s.)¸ manevî kişiliği ile olduğu kadar yakın tarihimize yön veren bir şahsiyet oluşu ile de son derece… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN (K.S.) HUTBELER'İNDE HZ. PEYGAMBER'E (S.A.V.) SESLENİŞ CÜMLELERİ

Somuncu Baba

Kur'ân'ı¸ Allahu Teâlâ'dan vahiy yoluyla alıp insanlara ulaştıran/tebliğ eden Hz. Peygamber (s.a.v.) her mü'min için çok değerlidir. Onun (s.a.v.) değeri… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ'NİN "VİCDAN" ANLAYIŞI

Somuncu Baba

"Vicdanın nefsle irtibatına da değinen Takî Efendi¸ vicdanın aynı zamanda nefs anlamına geldiğini ancak burada kastedilen nefsin kötülüklerin ve şehevî… Devamını oku

İKİ BÜYÜK İSMİN HAYRANLIK UYANDIRAN GÖNÜL BAĞI: MUSTAFA TAKÎ EFENDİ VE HASAN BASRİ ÇANTAY

Somuncu Baba

"Mustafa Takî Efendi Sivas Mebusu olarak ilk mecliste bulunurken Hasan Basri Bey de Balıkesir Mebusu olarak ilk mecliste görev yapmıştır…. Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.) VE İSLÂM DÜNYASI

Somuncu Baba

Bütün dünyada var olan Müslümanların bu birlikteliğe davet eden düşünürümüz¸ özelde de bazı devletler içerisinde yaşayan Müslümanlara yapılan haksızlıklara ve… Devamını oku

MALATYA'DAN LİMNİ'YE NİYÂZİ-Î MISRÎ

Somuncu Baba

Niyâzi-î Mısrî¸ vahdet-i vücûd anlayışının sıkı bir savunucusu olması¸ sesli zikir konusunda menfî tavır takınanlara açıkça meydan okuması ve siyâsî… Devamını oku

HZ.MEVLÂNA'NIN İLK HOCASI:SEYYİD BURHÂNEDDİN MUHAKKIK-İ TÎRMÎZÎ

Hz. Mevlâna¸ gerek yaşadığı dönemde ve gerekse de çağımızda insanları İslâm’ın hoşgörüsüne ve ebedî çağrısına davet eden bir kişiliktir.1 Onun… Devamını oku

ANADOLU İRFAN MOZAİĞİ

Somuncu Baba

“İrfan okulları¸ Anadolu insanının gönlünde derin izler bırakmışlardır. Maddî fetihlerden önce gönülleri fethederek manevî fetihleri gerçekleştiren bu gönül mimarlarının izlerini… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN ‘MEKTÛBÂT'INDA ALLAH DOSTLARI

Somuncu Baba

Hulûsi Efendi¸ ‘Ahmed Efendi' isimli bir zata yazdığı ve iyi kimselerle beraber olmanın öneminden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalıştığı mektubunun… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN ‘HUTBELER'İNDE ÖRNEK NESİL OLARAK TAKDİM ETTİĞİ ‘SAHABE-İ KİRAM' VURGULARI

Somuncu Baba

Hulûsi Efendi'nin sû-i zan ile ilgili Hz. Ömer (r.a.)'den¸ komşu ve arkadaşlıkla ilgili İbn Ömer (r.a.)'den hadis-i şerifler naklederek bu… Devamını oku