BİR MUTASAVVIF OLARAK MUSTAFA TAKÎ EFENDİ'NİN “NÛR-İ MUHAMMEDΔ ANLAYIŞI

Somuncu Baba

Takî Efendi (k.s) kendinden önce bu konuda fikir beyân eden birçok mutasavvıfın fikirlerini Tarih-i Nur-i Muhammed-î eserinde nakletmiştir. Takî Efendi… Devamını oku

İLETİŞİMDEKİ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ-İ DÂRENDEVÎ'NİN ‘HUTBELER'İNDEKİ HİTAP CÜMLELERİ

Somuncu Baba

İnsanların birbirleriyle çeşitli yol ve suretlerle ilişkilerini ifade etmek için kullanılan ‘iletişim' kavramı¸ geçmişte olduğu kadar günümüzde de önemini yitirmeyen… Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİNİN MEKTÛBATINDA ÜSTÂDI İHRAMCIZÂDE

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin1 hayatında İhramcızâde İsmâil Hakkı Toprak(k.s)2 hazretlerinin ayrı bir yeri vardır. Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin1 hayatında İhramcızâde… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ'NİN (K.S.) YENİ TESPİT EDİLEN İKİ MAKALESİ

Somuncu Baba

"Beyânü'l-Hak mecmuasının Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde bulunmayan nüshalarını İsam veri tabanı üzerinde tarayınca çalışmamıza konu olan iki makalesinin daha Beyânü'l-Hak'ta… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ'DE ÇEVRE BİLİNCİ

Somuncu Baba

Takî Efendi'ye göre çevre kirliliğine sebep olan bataklıkları kurutmak¸ gerekli yerlere köprü¸ yol¸ misafirhane ve çeşmeler yapmak¸ ağaç yetiştirmek suretiyle… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S) VE HULÛSİ EFENDİ (K.S)'DE YÖNTEM BİRLİĞİ

Somuncu Baba

"Takî Efendi ve Hulûsi Efendi'nin en dikkat çekici hareket noktaları ‘halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak görmeleridir. Bu hassasiyetlerinden dolayı her… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ VE MİLLİ MÜCÂDELE

Milli mücâdelede birçok isimsiz kahramanımız vardır. Gerek zamanın gerekse de bizlerin onlara gereken değeri vermeyişimizin bir sebebi olarak¸ bu insanlar¸… Devamını oku

ÇOCUK EĞİTİMİ VE SÛFÎLER

Somuncu Baba

Sûfîler¸ insanın iç dünyasını temizlemek sûretiyle¸ onun¸ hayatına anlam katma çabasını/kendini gerçekleştirmesini sağlamak için tasavvufî sistemi geliştirmişler¸ diyebiliriz. Onlar¸ büyük-küçük¸… Devamını oku

EL EMEĞİ VE SÛFÎLER

Somuncu Baba

“Dünyayı elinde kıl¸ kalbinde kılma” Abdülkâdir Geylânî “Dünyayı elinde kıl¸ kalbinde kılma” Abdülkâdir Geylânî Kur’an-ı Kerim’de: “İnsan için ancak çalıştığının… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN MEKTÛBATINDA

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin1 hayatında İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak (k.s)2 hazretlerinin ayrı bir yeri vardır. Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin1 hayatında… Devamını oku