Sayfa:10

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Ey gönül senin mihmânın âmed Müjde ey derdli dermânın âmed  … Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…… 1. Rişte-i cânım senin gönlündeki berdâra bend Kalb-i mahzûnum velî cânındaki esrâra… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… 1. Yine gamzeler açdı dilde şerâyih Göründü dilin derdi andan sarâyih  … Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Cânâna yet ey cân desem hicrân duyar Nâlemi gül-zâra arz etsem… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler 1. Kıbâb-ı izzetin mestûru ol şân u şehirden geç Şarâb-ı hikmetin mey-hârı… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… … Kim eyledi dil memleketin aşk ile gül-şen   Hem şevk ile… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Safâ-yı hâtırım her demde şevkinle senâ-hân et Dil-i mahzûnumu vaslın demiyle şâd… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler Gönülde doğsa âsâr-ı muhabbet Anınla yâr olur yâr-ı muhabbet   Dilin bir… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Açıldı yine ol gül-i gül-zâr-ı muhabbet Saçıldı yine lü'lü-i şehvâr-ı muhabbet  … Devamını oku

SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ

Somuncu Baba

12 Ağustos 1914 Pazartesi sabahı Darende'de dünyayı teşrif etmiştir. Soy bakımından 12. kuşaktan Somuncu Baba'ya oradan da Hz. Muhammed (s.a.v.)… Devamını oku