DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Derde düş oldukça dil dostdan devâ hâsıl kılar Cevrine eğdikçe baş zevk u safâ hâsıl kılar 2. Öyle istiğnâdadır… Devamını oku

YİRMİALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk, Kur’ân-ı Kerîm’inde buyuruyor ki; “Allah’ın sana verdiği kuvvetlerle âhiretini ara, âhiret için çalış, üzerine farz olan… Devamını oku

KIRKALTINCI HUTBE

Somuncu Baba

Yaşadığımız çağ¸ bilgi çağıdır¸ yükselme çağıdır¸ geceyi gündüze katarak çalışma çağıdır. Bilgi¸ ilköğretimle atılır. Çalışmanın hazzı ilköğretimden alınır. Millet olarak… Devamını oku

ELLİSEKİZİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hak¸ Kur'ân-ı Kerîm'inde: “Mü'minler kardeşten başka bir şey değildirler. Kardeşlerinizin arasını ıslâh ediniz ve Cenâb-ı Allah'tan… Devamını oku

OTUZÜÇÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Allahu Teâlâ'ya şükürler olsun Ramazan-ı Şerîf'i idrâk etmiş bulunuyoruz. Maddî ve ma'nevî huzur ve rahat içinde böyle… Devamını oku

DOKSANSEKİZİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-ı Müslimîn! Bundan ondört asır önce de yeryüzünde yine insanlar yaşıyordu¸ dünya yine bugünkü dünya idi. Yine öfkeleri¸ kavgaları… Devamını oku

BİRİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! İnsan denilen cevher-i zî-kıymet¸ vatan-ı aslîsi olan âlem-i ceberut ve ervâh-ı mücerrededen teb'îd ve tağrîb edilmiş bir… Devamını oku

YİRMİDOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Şu içinde bulunduğumuz mübarek günler¸ İslâm'ın beş esâsından biri olan hac farizasının dâhil olduğu şerefli günlerdir. Bu münâsebetie size Rasûl-i… Devamını oku

YÜZÜÇÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Müminler için¸ manevî kazançları terakki ve tekâmülleri bakımından¸ pek büyük bir fırsat olan mübarek Ramazanın son günlerini… Devamını oku