GÜLSÜN

Somuncu Baba

Gel ey güzel sîneme gayrı eş’ârım gülsün Bahçemde eksilmeyen gül açmaz hârım gülsün   Ağarsın ufuklarım dağılsın ebr-i siyah Yıldızlar… Devamını oku

GÖNÜL

Sevdanın gülzârından taşraya çıkma gönül Hasretle helâk olsan yârini yıkma gönül Çevirme gözlerini ağyârın bahçesine Yârinin ruhsârından gayrıya bakma gönül… Devamını oku

TÜRK MİLLETİ

Yetişir oturduğun yurdun Anadolu’nda Yürü tekrar batıya yürü Allah yolunda Fetihler çağını aç kubbeler serp zemine Akın akın girsinler seni… Devamını oku

KAÇIŞ HAYALİ

Gönlümüz dağ başında insandan ırak olsa Ruhumuz Hakk’a varsa cismimiz toprak olsa Görmese kimse bizi duymasa sesimizi Şiirimiz milletin ufkunda… Devamını oku

HOŞNÛD EYLE

Güneşten önce uyan Seheri hoşnûd eyle Hakk’ın nuruna boyan Kaderi hoşnûd eyle Aç gönlünü Allah’a Selam yolla ervaha Sakın dalma… Devamını oku

DEĞER EY YÂR

Gönlünün gülizârı seyrana değer ey yâr Senden gayrı ne varsa nisyâna değer ey yâr Hoyrat eller koparmak istese de dalından… Devamını oku