Sayfa:4

عاصم بن عدي ÂSIM B. ADÎ

Somuncu Baba

Karısını biriyle zina ederken yakalayan kimsenin “yeminleşmesi” (mülâane) ile ilgili rivayetlerin çoğun­da konuyu Hz. Peygamber (s.a.v)'e soran kişidir. Ölmek üzereyken… Devamını oku

عمرة بنت رواحة AMRE BİNT REVÂHA

Somuncu Baba

Oğlu Numan’ı doğurduğunda onu doğru Hz. Peygamber (s.a.v)’e götürür. Efendimiz ağzına bir hurma alır ve iyice çiğnedikten sonra Numan’ın ağzına… Devamını oku

عمرة بنت مسعود AMRE BİNT MES’ÛD

Somuncu Baba

Vefat ettiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte Dûmetu’l-Cendel Savaşında olan oğlu Sa’d¸ Allah Rasulü’ne annesi adına tasadduk etmesinin ona bir… Devamını oku

AMR B. ÜMEYYE عمرو بن أمية

Somuncu Baba

Mekkeliler tarafından esir alınıp şehit edilen Hubeyb b. Adiy’in cesedini onların ellerinden gizlice kurtardığına sevinen Hz. Peygamber ona dua etti…. Devamını oku

AMR B. SELİME عمرو بن سلمة

Somuncu Baba

“Yolcular bize uğrar ve biz onlardan Kur’an okumayı öğrenirdik. Allah Rasulü: ‘Kur’an’ı en çok bilenleriniz size namaz kıldırsın’ buyurunca en… Devamını oku

AMR B. SAÎD B. AS عمرو بن سعيد بن العاص

Somuncu Baba

Bu savaşta Amr üstün hitabetiyle Müslümanları teşvik etmiştir. Ken­disi de kahramanca dövüştükten son­ra otuzdan fazla yara alarak şehit düş­müştü. Henüz… Devamını oku

AMR B. SÂBİT عمرو بن ثابت

Somuncu Baba

Müslümanların savaşmak üzere Uhud'a hareket etmelerinden he­men sonra İslâmiyet'i kabul etti. Hemen savaş meydanına koş­tu. Burada Hz. Peygamber (s.a.v.)’i bulup… Devamını oku

AMR B. MA'DÎKERİB عمرو بن معديكرب

Somuncu Baba

Kâdisiye Savaşı öncesinde Hz. Ömer Sa'd'e yazdığı mektupta¸ 2000 kişiye bedel iki kişi gönderdiğini belirtmişti. İstişare et­mesini tavsiye ettiği bu… Devamını oku

AMR B. HUREYS عمرو بن حريث

Somuncu Baba

Hz. Peygam­ber (s.a.v.) Medine'de¸ elindeki okla bir ev yeri çizmiş ve ona “Bunu sana veriyorum” buyurmuştur. Ayrıca küçük yaşta huzuruna… Devamını oku

AMR B. HAZM عمرو بن حزم

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.) ona akrep vb. sokmasına karşı (rukye ile) okuyarak tedavi etmesine izin vermiştir.  Adı  : Amr Künyesi :… Devamını oku