Sayfa:10

ABDULLAN BİN CÜBEYR

Somuncu Baba

Adı : Abdullah Künyesi : Ebu'l-Münzir Doğum yılı : Tespit edilemedi Doğum yeri : Medine Baba adı : Cübeyr b…. Devamını oku

ABDULLAH B. CAHŞ

Somuncu Baba

Adı : Abdullah Lakabı : Ebu Muhammed Künyesi : Uhud Savaşı'nda burnu kesildiği için “el-mücedda' fillah” (Allah yolunda burnu kesilmiş)… Devamını oku

ABDULLAH B. CAFER

Somuncu Baba

Adı : Abdullah Lakabı : Bahru'l-cûd (cömertlik deryası)¸ kutbu's-sehâ (cömertlikte kutup) Künyesi : Ebu Cafer¸ Ebu Muhammed¸ Ebu Haşim Doğum… Devamını oku

ABDULLAH B. AYYÂŞ

Somuncu Baba

Adı : Abdullah Künyesi : Ebu'l-Hâris Doğum yılı : M. 616 yılı veya sonrasında. Doğum yeri : Habeşistan Baba adı… Devamını oku

ABDULLAH B. ATİK

Somuncu Baba

Adı : Abdullah Künyesi : el-Ensârî Doğum yılı : – Doğum yeri : Medine Baba adı : Atîk b. Kays… Devamını oku

ABDULLAH B. AMR B. HARAM

Somuncu Baba

Adı : Abdullah Künyesi : Ebu Cabir Doğum yılı : Tespit edilemedi. Doğum yeri : Medine Adı : Abdullah Künyesi… Devamını oku

ABDULLAH BİN AMR BİN EL-AS EBU MUHAMMED¸ EBU ABDURRAHMAN¸ EBU NASİR/EBU NASR

Somuncu Baba

Adı : El-As idi¸ Hz. Peygamber Abdullah koydu. Lakabı : Lakabı yoktur ama ilmiyle meşhur 4 Abdullah'dan (Abâdile) biridir. Künyesi… Devamını oku

ABDULLAH BİN ABDULLAH BİN UBEY

Somuncu Baba

Adı : Hubab (şeytan) idi¸ Hz. Peygamber onu Abdullah diye isimlendirdi. Lakabı : Hublâ (karnı büyük) Künyesi : Tespit edilemedi…. Devamını oku

ABDULLAH BİN ABBAS BİN ABDULMUTTALİB

Somuncu Baba

Adı : Abdullah Lakabı :el-Bahr (ilmi derya gibi)¸ Hıbru'l-Umme(ümmetin bilgesi)¸ Tercumanu'l-Kuran (Kur'an'ın tercümanı). Künyesi : Ebu'l-Abbas Doğum yılı : Hicretten… Devamını oku

ABBAS BİN UBADE (BİN NADL BİN MALİK BİN EL-UCLAN)

Somuncu Baba

Adı : Abbas b. Ubade Künyesi : Tespit edilemedi. Doğum yılı : Tespit edilemedi Doğum yeri : Medine Adı :… Devamını oku