Sayfa:3

DEVLET-İ EBED MÜDDET

Somuncu Baba

Bundan 1444 yıl önce¸ sene: 571¸ Vilâdet 611'de 40 yaşında iken¸ vahiyle müjdelenen Risâlet Nâmûs-u Ekber vâsıtasıyla indirildi Kur'ân¸ âyet… Devamını oku

HACI BAYRAM-I VELÎ

Somuncu Baba

Ankara'nın sâhibi¸ Hacı Bayram-ı Velî Kutup Yıldızı gibi¸ Hacı Bayram-ı Velî   Bir Bayram günü idi¸ Bayram adı verildi Hâmid… Devamını oku

BURSA VE ULU CÂMİSİ

Somuncu Baba

Evliy⸠Bursa’yı anlatır bir bir “Her yanı su¸ ruhâniyetli şehir”   Hemen her şehirde Ulu Câmi var Ünlü değil hiçbiri… Devamını oku

SULTAN AHMET CÂMİSİ

Somuncu Baba

Bir yanda Feth-i Mübîn sembolü Ayasofya Sultan Ahmet Çeşmesi¸ çoktandır hasret suya   Bir köşesinde zarif¸ Firuzağa Câmisi Sultan Ahmet… Devamını oku

MISIR, KAHİRE, NİL VESAİRE…

Somuncu Baba

Sev seni seveni¸ yerlere yeksân ise de Sevme zalimleri¸ Mısır’a sultân ise de   Kahire¸ dünyanın en güzel şehirlerinden Çölü… Devamını oku

SEMERKANT

Somuncu Baba

Adını duyar duymaz kalbimde bir ısınma İstanbul’um bunu duyunca sakın alınma   İpek Yolu ortasında yükselen bir cennet Zenginliği rızkın… Devamını oku

BAĞDAT MESNEVÎSİ

Somuncu Baba

Ana gibi yâr olmaz¸ Bağdat gibi diyâr Âşıka Bağdat sorulmaz¸ diyen mesel var   İslâm şehri için nümûne-iimtisâl İslâm mîmârîsine… Devamını oku

MEKKE MESNEVÎSİ

Somuncu Baba

Mekke bir Keremli Şehir¸ İslâmiyet’in doğduğu Vahiyle yağan nurların¸ karanlıkları boğduğu   Orada geldi dünyaya¸ Âhir Zaman Peygamberi Bir medeniyet… Devamını oku

HÜRMET GAZELİ

Somuncu Baba

Bayraktaki yıldızım¸ hilâlin hürmetine Haramlardan kaçarım¸ helâlin hürmetine   Güzelin avcısıyım¸ iyinin savcısıyım Hakkın savaşçısıyım¸ Celâl’in hürmetine   Severim okumayı¸… Devamını oku

DARENDE’NİN GÜLLERİ

Somuncu Baba

Biter Darende’nin gülleri biter Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi Muhammedî güller âleme yeter Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi   Sular akar Allah… Devamını oku