Sayfa:2

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ

Akşemseddin Hazretleri, Osmanlı’nın yükselme döneminde hayat sürmüş, İstanbul’un manevî fâtihi unvanını hak etmiş ve Peygamber Efendimiz’in kutlu fetih müjdesine nail… Devamını oku

DENİZCİLERİN PİRİ: BEŞİKTAŞLI ŞEYH YAYHA EFENDİ (K.S.)

somuncubaba-203-01basyazi

“Denizcilerin Piri” olarak tanınan maneviyat önderi Şeyh Yahyâ Efendi’nin külliyesi deniz seferine çıkmadan önce Osmanlı Donanması tarafından önce Boğaz’da Ortaköy… Devamını oku

OSMANLI TARİHİNDE ŞEHZÂDELER

somuncubaba-204-01basyazi

Osmanlı devlet sisteminde, ileride tahta geçebilecek hükümdar olma şansları eşit sayılan şehzâdelerin doğumlarında sarayda sevinç gösterileri ve törenler düzenlenir, top… Devamını oku

LÂLELİ KÜLLİYESİ’NDEKİ “NAKŞ-I KADEM-İ SAÂDET”

somuncubaba-205-01basyazi

Sultan III. Mustafa devrinde yapılan büyük imar faaliyetleri programında inşa edilen Lâleli Külliyesi 1760-1764 yılları arsında Sultan III. Mustafa tarafından… Devamını oku

II. ABDÜLHAMİD HAN VE MANEVİYAT OCAKLARI

II. ABDÜLHAMİD HAN VE MANEVİYAT OCAKLARI

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren tarîkatlara ve tasavvuf büyüklerine büyük ehemmiyet vermiş, saygı göstermiş, dualarını almak suretiyle bir manevî gücün arkalarında… Devamını oku

OSMAN BEY’İN RÜYASI: YÜCE DEVLET

OSMAN BEY’İN RÜYASI: YÜCE DEVLET

Osmanoğullarının Anadolu’yu yurt yapmalarından itibaren tarihin akışı başka bir ivme kazanmıştır. Bu açıdan tarihçilerin bu merkez nokta hakkında birçok çalışmaları… Devamını oku

BURSA’NIN FATİHİ ORHAN BEY

BURSA’NIN FATİHİ ORHAN BEY

Osman Bey, yaşamış olduğu Söğüt’e yakın bölgelerde yaşayan komşularıyla iyi ilişkiler kurmakla birlikte her zaman bir fetih ruhu taşımıştır. Bizans… Devamını oku

ŞEHİTLİK MURAD’I

şehidlik muradı

Şehadete yürüyenler, hakikatin şahitleridir. Hayatının her safhasında imanını hayatına tatbik eden,  onu uygulayarak imana tanıklık eden kişilerdir.  Allah yolunda öldürülen… Devamını oku

ESARETİN SONU ÖLÜM

ESARETİN SONU ÖLÜM

Osmanlı padişahlarından Bâyezîd Han; savaşlarda ve seferlerde şimşek misali hızlı ve seri hareket etmesinden, çabuk olmasından, büyük kumandanlar arasında yer… Devamını oku

ÇELEBİ: ALLAH’A GÖNÜLDEN BAĞLI SULTAN

ÇELEBİ

Anadolu’da dil ve edebiyat sahasında Allah lafzı “Çalab” şeklinde telaffuz edildiğinden bu kelimeye nisbet “yâ”sı eklenerek, kelime “Çalabî” şeklinde söylenmeye… Devamını oku