Sayfa:2

Velilere Göre Mürşide Duyulan İhtiyaç

241 Dergi1-36

Tasavvuf büyükleri manevî yolun birçok zorluklarla dolu olması hasebiyle, bu yolda usul ve erkân öğretecek ehliyetli mürşidlere ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir…. Devamını oku

Velilerin Çaba ve Gayrete Verdiği Önem

242 Dergi-34

Tasavvuf yolundan hakkıyla istifade edebilmek için, bu yolun pirlerinin işaret buyurduğu usullerden gidilmesi zarureti vardır. Bu yoldaki engelleri aşabilmek ancak… Devamını oku

İNSANIN DÜNYA İMTİHANI

243 Dergi-76

Mevlâna Celaleddin-i Rumî; “Dinle neyden.” diye başlar Mesnevî’sine. Bağrı yanık, içi oyuk ney’in ne söylediğini anlayabilenler “şikâyet” nedir bilmezler. Şikâyet… Devamını oku