SİVAS'I ŞEREFLENDİREN BÜYÜK VELİ : İSMAİL HAKKI EFENDİ

Somuncu Baba

Soğuk Sivaş hangi mevsimi yaşıyorsa yaşasın¸ o güzîde mabette her zaman “ ilahî aşk” ve “sükûnet” iklimi yaşanır. Yüreklerimizi titreten… Devamını oku

Velilerin Seyr-i Süluka Dair Tecrübeleri

231 Dergi-32

Tasavvuf uzun soluklu bir koşudur. Nasıl ham bir meyvenin olgunlaşması için veya bir kelebeğin kozasından dışarı çıkabilmesi için belli bir… Devamını oku

Manevî Doktor Olarak Veliler

232 Dergi-33

Tasavvuf literatüründe manevî rehberler olarak bilinen mürşid-i kamiller hakkında, manevî hastalıkları teşhis ve tedavide uzman kişiler oldukları için “gönül tabibi”… Devamını oku

Velilerin Sünnete Bağlılıktaki Hassasiyetleri

234 Dergi-42

Tasavvuf büyükleri sünnet-i seniyeden kıl kadar bile bir ayrılığı hoş görmemişler, sünneti hafife alanların ve sünnete ittiba etmeyenlerin söz, düşünce… Devamını oku

Cemal Hoca ve Hikmet Anne

235 Dergi-42

Cemal Öğüt Hoca, 1887 Yunanistan’da bulunan Mora Yenişehir’e bağlı Alasonya’da dünyaya gelmiş, 1903 yılında İstanbul Dâru’l-Fünûn Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, hafızlık… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ HAZRETLERİNİN BAZI ÖNCELİKLERİ

236 Dergi-38

Zâhir ve bâtın şehrinin imarında nice temeller atan merhum Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin hayatına baktığımız zaman yılmadan, usanmadan İslâm’ın… Devamını oku

Aziz Milletin Vatan Sevgisi

237 Dergi_ORJ-38

Anadolu’nun hangi köşesine giderseniz gidin, sade ve seviyeli yaşam tarzlarıyla, güzel huylarıyla, kanaatkârlıklarıyla, hatır gönül dinlemeleriyle, vefalarıyla, vatana millete bağlılıklarıyla,… Devamını oku

Ayasofya-i Kebîr Camî-i Şerîfi’nin Açılışını Sorduk Ne Dediler?

238 Dergi-38

24.07.2020 Cuma günü, Allahu Teâlâ’nın yardımı ve izni ile dünya güzüyle Ayasofya-i Kebîr Camî-i Şerîfi’nin yeniden aslına döndürülmesine dünya gözü… Devamını oku

Velilerin Ahkâma Dair Hassasiyetleri

239 Dergi-38

Cenab-ı Allah Casiye Suresi’nin 18. ayetinde şöyle buyurmuştur: “Sonra seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Öyleyse sen ona uy, bilmeyenlerin… Devamını oku

Velilerin Zahir Batın Dengesini Gözetmeleri

240 Dergi-70

Mutasavvıflara göre Kur’an ayetlerinin ilk görünüşte akla gelen zahirî anlamları dışında bir de marifet sahibi arif kimselerin anlayabileceği batınî anlamları… Devamını oku