HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ DÎVÂNI’NDA AŞK MESNEVÎLERİNİN UNSURLARI

Somuncu Baba

“Dîvân-i Hulûsi’de en çok göndermenin bulunduğu¸ Arap halk hikâyesinden Nizâmî-i Gencevî’nin kalemiyle mesnevî şekline giren ve birçok Osmanlı şairi tarafından… Devamını oku