Yazı 11

Sayfayı Paylaş

KUR’ÂN-I KERİM’DEKİ VAKF İŞARETLERİ SECAVEND

Somuncu Baba

“Vakf; mânâyı tamamlamak için kurrâ’nın tesbit ettiği yerlerde durmak; mânânın bozulmayacağı belirli yerlerden başlamak sûretiyle kırâatde edâ keyfiyetinin bilinmesini sağlayan… Devamını oku

KAVGADAN SEVGİYE

Somuncu Baba

"Âlemin özü ve kâinatın gözbebeği olan insanın gördüğü her eşyaya bir nazarla bakabilmesi için kendini tanıyarak¸ sevgiyi önceleyip¸ kendisiyle barışık… Devamını oku

KAVGADAN SEVGİYE

Somuncu Baba

Âlemin özü ve kâinatın gözbebeği olan insanın gördüğü her eşyaya bir nazarla bakabilmesi için kendini tanıyarak¸ sevgiyi önceleyip¸ kendisiyle barışık… Devamını oku

MEVLÂNÂ, MESNEVÎ VE EDEBİYAT

Somuncu Baba

Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri X-XII. Yüzyılda olmuştur. Malazgirt Savaşı ile Anadolu kapıları Müslüman Türklere tamamen açılmıştır. Anadolu'nun Türkleşmesi de bu döneme… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİ: DİVAN'IN DAN BİRKAÇ NOT

Somuncu Baba

“Hulûsi Efendi’nin çokça üzerinde durduğu konulardan birisi de gönüldür. Dünyada Allah’ın evi nasıl ki Kâbe ise¸ küçük bir dünya olarak… Devamını oku

REGÂİBİYYE VE ÜSKÜDARLI SÂFÎ'NİN BİR REGÂİBİYYESİ

“Hz. Peygamber � edebiyat – şiir” kelimelerini yan yana getirdiğimizde ilk akla gelecek şey na'tlardır. “Hz. Peygamber – edebiyat –… Devamını oku

HZ. PEYGAMBER'İN YAZIYLA TASVİRİ: HİLYELER

Somuncu Baba

Hilye: “Süş ziynet¸ cevher¸ güzel sıfatlar¸ güzel yüz¸ güzellikler manzumesi” gibi anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. Edebiyatımızda ise: “Hz. Peygamber’in… Devamını oku

GÖNÜL

Somuncu Baba

Dilimizde kalp ve yürek kelimeleriyle ifade edilen gönül¸ kültür ve edebiyatımızda olduğu kadar dinî düşüncemizde de önemli bir yere sahiptir…. Devamını oku

ATTAR'IN PENDNÂMESİ'NİN TÜRK HALK İNANIŞLARINA ETKİSİ

Somuncu Baba

İslâm’ı kabul etmelerinden sonra içine girdikleri İslâm uygarlığı¸ Türklerin toplum yapısını da et- kilemiş; Arapça bilim¸ Farsça sanat ve kültür… Devamını oku