KUR'AN'IN VE PEYGAMBERİMİZ'İN DİLİNDEN MİSKİNLER

Somuncu Baba

“Miskinler¸ güzel ahlâk sahibi olmaları hasebiyle yoksullara örnek olabilecek şahsiyetlerdir.” Günlük yaşamda miskinliğin ve yoksulluğun anlamlarının tam olarak bilin(e)memesine bağlı… Devamını oku

HİZMETTE ŞEFKAT VE MERHAMET İLKESİ

Somuncu Baba

“Hayır sözünü ettiğim birinizin arkadaşına merhamet etmesi değildir. Genel olarak bütün insanlara merhametli olmaktır.” Allah¸ Kur'ân-ı Kerîm'de insanlara birçok nimet… Devamını oku

SOSYAL BAKIM HİZMETLERİNDE HOŞGÖRÜ

Somuncu Baba

“Ortaçağda özellikle kimsesiz bakıma muhtaç hasta¸ yaşlı ve engelliler İslâm coğrafyasında bimaristanlarda sosyal koruma altında her türlü tıbbî tedavi ve… Devamını oku

TASAVVUFÎ SOSYAL HİZMETİN TEMEL İLKELERİ

Somuncu Baba

"Müritler¸ himmete nail olabilmek için¸ ilk önce sosyal hizmet alanlarında aktif görev almaları gerekmekteydi. Himmet¸ mürşidin müritlerin manevî terbiyeleri ve… Devamını oku

MARİFETNAME'DE MUSİBETLERE KARŞI TAVSİYELER

Somuncu Baba

Manevî gelişim açısından tevekkül¸ teslimiyeti doğurmaktadır. Tevekkül¸ manevî süreç açısından bir başlangıç¸ teslimiyet ise onun tabiî neticesidir. Teslimiyet ruhuyla her… Devamını oku

TASAVVUFUN SOSYAL DÜNYASI

Somuncu Baba

Garazsız hem ivazsız¸ hizmet et her cânlıya; Kimsesizin düşkünün ayağı ol¸ eli ol. Gerçek tasavvuf¸ sosyal hizmetlerle iç içe girmiş… Devamını oku

TASAVVUF DÜNYASINDA SOSYAL HİZMETLERİN ÖNEMİ

Somuncu Baba

Sosyal tasavvufta başkaları için var olmak ve herkesin yükünü çekmek¸ nafile ibadetlerden üstün bir sosyal ibadet olarak görülmüştür. Sûfîler¸ insanlara… Devamını oku

RÜYALARDAKİ MANEVÎ İŞARETLER

Somuncu Baba

Allah'ın velî kulları¸ nefse uymama¸ herkese âdil davranma gibi gerek şahsî¸ gerekse içtimaî meselelerde sergiledikleri örnek tutum ve davranışları itibariyle… Devamını oku

VELÎLER VE KORUNMAYA MUHTAÇ KADINLAR

Somuncu Baba

"Velîlerin öncülüğünde kurulan bazı özel tekkeler¸ bilhassa şiddet gören kadınları sosyal koruma kapsamına almaktaydı. Osmanlı Devleti'nde kadınlara yönelik ilk sığınma… Devamını oku

KALBÎ HASTALIKLARA KARŞI MANEVÎ REHABİLİTASYON

Somuncu Baba

"Kalbî hastalıklar¸ bazen geçici kabz (kalbî daralma) girdaplarının gelip pusuya yatmasından¸ bazen cismanî ve şehvanî neşe ve arzuların egemen olmasından¸… Devamını oku