Sayfa:5

HZ. LÛT'UN TEMİZLİĞİ "TERTEMİZ OLMAYI SUÇ GÖRENLER"

Somuncu Baba

"Bizler¸ Peygamberimiz (s.a.v.)'den öğrendiğimiz salavât duâlarında günlük olarak İbrahim Peygamber'i ve âlini defalarca anarız. Hz. İsmaîl de andığımız İbrahim âlindendir."… Devamını oku

İSMAÎL PEYGAMBER'İN (A.S.) TESLİMİYETİ

Somuncu Baba

"Bizler¸ Peygamberimiz (s.a.v.)'den öğrendiğimiz salavât duâlarında günlük olarak İbrahim Peygamber'i ve âlini defalarca anarız. Hz. İsmaîl de andığımız İbrahim âlindendir."… Devamını oku

HZ. HÂRÛN'UN (A.S.) FESÂHATİ VE İHTİYATLI KARARLARI

Somuncu Baba

"Hz. Mûsâ (a.s.)'ın isteği üzere Yüce Rabb'imiz kardeşi Hârûn'u da peygamber olarak görevlendirdi. İkisi de tabandan tavana insanları Allah'ın dinine… Devamını oku

ÜMİT, SABIR VE DUÂ ÂBİDESİ: HZ. YAKUB (A.S.)

Somuncu Baba

"Müjdeci gelip¸ gömleği Yakup'un yüzüne bırakınca¸ hemen gözleri açıldı. Bunun üzerine Yakup: ‘Ben size¸ Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş… Devamını oku

HZ. ZEKERİYÂ'NIN (A.S.) GERİ DÖNMEYEN DUÂSI

Somuncu Baba

"Çocuk anne baba için aynı zamanda fitne¸ yani sınav aracıdır. Nice insan için çocuk¸ dünya ve âhirette cennet vesîlesidir; kimi… Devamını oku

HZ. YÛNUS'UN (A.S) ACELESİ VE MEŞHUR DUÂSI

Somuncu Baba

Hz. Yûnus Peygamber¸ Kur'ân'da adı geçen davet önderlerindendir. Yûnus (a.s.)'ın ismi¸ Kur'ân-ı Kerim'de dört yerde geçmektedir.1 İki yerde de ‘Zü'n-Nûn'… Devamını oku

DOĞUMU VE ŞEHÂDETİYLE DERS VEREN PEYGAMBER: HZ. YAHYÂ (A.S.)

Somuncu Baba

“O'nun doğuşu¸ olmazları olduran Yüce Yaratıcı'nın erişilmez kudretine delildir. O'nun doğumu¸ insana her zaman ve şartta ümitvar olması gereğini hatırlatır.”… Devamını oku

HZ. ŞUAYB PEYGAMBER'İN (A.S) HAYATINI YÖNETEN NAMAZI

Somuncu Baba

“Onun namazı¸ hayatı kuşatan¸ hayata yön veren ve hayatı yöneten bir namazdı. Şuayb Peygamber'in namazı¸ seccâdesinde yahut namazgâhında kalmıyordu. Hayata… Devamını oku

EKİN BİTMEYEN BİR VÂDÎDE YEŞEREN TEVHİD AĞACI YERYÜZÜNÜN KALBİ: İLK MÂBED

Somuncu Baba

Kâbe¸ yeryüzünde yapılan ilk mâbeddir. Hz. Âdem¸ dünyayı teşrif edince¸ daha önce gördüğü¸ meleklerin tavaf ve ibâdet ettikleri Beyt-i Ma'mûr… Devamını oku

HZ. EYYÛB PEYGAMBER'İN (A.S.) SABRI VE YEMİNİ

Somuncu Baba

"Hz. Eyyûb (a.s.)¸ bizlere en kalıcı sabır dersi verdi. Bolluk ve rahatta kulluk yaptığı gibi¸ darlık ve sıkıntıda da kulluk… Devamını oku