MEVLÂNA HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HAZRETLERİ (K.S.)

Somuncu Baba

“El-Bağdâdî (k.s.)¸ İslâm'ın öngördüğü çizgiler içinde hizmetini yürütmeye çalışmıştır. Mektup ve tavsiyelerini incelediğimizde talebelerinden öncelikle Kur'an ardından fıkıh ve hadis… Devamını oku