Sayfa:12

EVLİLİKTE MUTLULUĞU BİTİREN DAVRANIŞ: NÜŞUZ (EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI ÜSTÜNLÜK TASLAMALARI)

İnsanı bir erkek ve kadın olarak iki ayrı cins şeklinde yaratan yüce Allah, fıtraten insanları evlenerek nesli devam ettirecek şekilde… Devamını oku

EBÛ HANİFE’NİN MEŞHUR ÖĞRENCİSİ HASAN B. ZİYAD

Ebû Hanîfe’nin bize intikâl eden fazla bir yazılı eseri olmasa da, yetiştirdiği öğrenciler onun ilmini sonraki nesillere taşımıştır. Kendisi ölümü… Devamını oku

MEŞHUR HANEFİ FAKİHİ “İMAM SERAHSΔ

Ebû Hanîfe’nin açtığı fıkıh çığırından ve kurduğu fıkıh okulundan pek çok âlim ve hukukçu yetişmiştir. Bunlardan biri de, İmam Serahsî’dir…. Devamını oku

BİR SUFÎ FAKÎH: ZİLELİ MUHARREM EFENDİ

Muharrem Efendi, X/XVI. yüzyılda yaşamış saygın Osmanlı âlimlerinden birisidir. Asıl adı, Muharrem b. Ebi’l-Berakât Muhammed b. ‘Ârif b. Hasan’dır. 910/1504… Devamını oku

KADININ HAYIZ GÖRMESİ HZ. HAVVÂ’NIN İŞLEDİĞİ GÜNAHIN BİR SONUCU MU?

KADININ HAYIZ GÖRMESİ HZ. HAVVÂ’NIN İŞLEDİĞİ GÜNAHIN BİR SONUCU MU?

İslâm âlimleri sahih, doğru, isrâiliyâttan ve hurâfeden uzak bilgiyi elde etmek için çok büyük gayretler göstermişlerdir. Çoğu kere böyle bilgileri… Devamını oku

KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

KADININ KOCASI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

İslâm, âile hayatı kurmayı teşvik eder. Âileyi oluşturacak karı-kocanın birbirine denk olmasını ister. Denkliği, âile kurmanın ve huzurun temel şartlarından… Devamını oku

KOCANIN KARISI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

KOCANIN KARISI ÜZERİNDEKİ HAKLARI

İslâm sağlıklı ve mutlu bir aile hayatı için karı-koca arasında karşılıklı hak ve vazîfe dengesini kurar. Çünkü bir tarafın vazîfesi… Devamını oku

DENGELİ DİNDARLIK ANLAYIŞI

DENGELİ DİNDARLIK ANLAYIŞI

Din duygusunun insanda doğuştan var olduğu bir gerçektir. İnsanların din seçimi, seçtiği dini doğru usullerle öğrenmeleri, dindar olmaları ve dindarlığını… Devamını oku

DİNDARLIĞIN TANIMI VE DİNDARLIK ALGISINDAKİ FARKLILIKLAR

DİNDARLIĞIN TANIMI VE DİNDARLIK ALGISINDAKİ FARKLILIKLAR

Dindarlığın tanımı ve dindarlığı ölçmek için kullanılan kriterler farklılık arzetmektedir. Kimi sosyoloji bilginleri dindarlığı, bir kişinin mensubu olduğu dine ait… Devamını oku

DİNDARLIK ALGISINDA DENGEYİ BOZAN UNSURLAR YANLIŞ DİNDARLIK ALGISI

DİNDARLIK ALGISINDA DENGEYİ BOZAN UNSURLAR YANLIŞ DİNDARLIK ALGISI

Gerçek ve olması gereken dengeli dindarlık, dinin hedef ve misyonuna uygun ve dinen olması gereken boyutlarıyla kabul edilip yaşanması olduğu… Devamını oku