Sayfa:11

BİR HUKUK ADAMI OLARAK HAZRETİ PEYGAMBER

Hukuktan Önce Ahlâk Hz. Peygamber her şeyden önce Yüce Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği evrensel bir kurtarıcıdır. Hukuktan Önce Ahlâk… Devamını oku

HABİS BİR İNSAN HASTALIĞI: HASET

Somuncu Baba

“Hased¸ kalpte bulunan ve insanı kötülüklere sürükleyen en önemli ve gayr-i ahlâkî özelliklerden¸ hastalıklardan birisidir. Yol açacağı büyük zararları sebebiyle… Devamını oku

İSLAM HUKUKU AÇISINDAN VAKIF

Müslümanlar pek çok ihtiyacı karşılamak için çeşitli vakıflar kurmuşlardır. Bunlar arasında vahşi hayvanlara kışın aç kalmasınlar diye yiyecek temin eden… Devamını oku

FEDAKÂRLIKTA ZİRVE İNSAN: ŞEHİT

Somuncu Baba

Şehit Kimdir? Aslında şehit¸ yaptığı fedakârlık¸ bağışladığı değer ve Allah katında erdiği derece itibariyle tarifi imkânsız bir makâmın sahibidir. Yine… Devamını oku

EBÛ HANÎFE: İNSAN ŞAHSİYETİNE, ONURUNA VE ÖZGÜRLÜĞÜNE ÖNEM VEREN BİR İSLÂM HUKUKÇUSU

195-somuncubaba-ebu_hanife

Yüce dinimiz İslâm’ın insanlığa getirdiği en temel değer insanı muhâtap alması, onu merkeze koyması ve insan şahsiyetini korumasıdır. Tîn Sûresi’nde… Devamını oku

SOMUNCU BABA’DAN (K.S.) BİR DEMET HADİS VE YORUMU

196-somuncubaba-somuncubabadan_hadis

Kırk hadis risâlesi oluşturma geleneği İslâm âlimleri tarafından Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu konudaki müjdesine mazhar olmak için yapılagelmiştir. Çünkü Hz…. Devamını oku

ALLAH’IN KULLARI İÇİN BELİRLEDİĞİ KIRMIZI ÇİZGİLERİ: HUDÛDULLAH

197-somuncubaba-hududullah

Bugün Müslümanlar olarak en temel sıkıntımız Allah’ın bizim için belirlediği sınırları aşmamız ve kırmızıçizgileri hiçe saymamızdır. Halbuki Yüce Kitabımız bu… Devamını oku

EBÛ HANÎFE’NİN KIYMETLİ TALEBESİ: “EBÛ YÛSUF”

198-somuncubaba-ebuyusuf

Asıl ismi Yakup, babası İbrâhim b. Habîb Ensârî’dir. Kûfe’de doğup büyümüş, orada okumuştur. Soy olarak Arap’tır. Büyük dedesi Sa’d b…. Devamını oku

EBÛ HANÎFE’NİN GÖZDE ÖĞRENCİLERİNDEN: “İMAM ZÜFER”

somuncubaba-201-14imam_zufer

Hanefî mezhebinin kurucu imamı olarak kabul edilen İmam-ı Azam Ebû Hanîfe pek çok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında bazıları diğerlerine göre… Devamını oku

KAPİTALİST SİSTEME ALTERNATİF: İSLÂMÎ FİNANS

KAPİTALİST SİSTEME ALTERNATİF: İSLÂMÎ FİNANS

İnsanı emir ve yasaklarının muhâtabı kılan Allah onu iyiye ve kötüye meyilli olarak yaratmıştır. Dünyanın imtihan yeri, insanın da imtihana… Devamını oku