İSMAİL HAKKI BURSEVÎ (K.S.)

Somuncu Baba

"İnsana gelen bela ve sıkıntılar¸ kalbi aydınlatır. Belâ ve musibet zamanında tecelli-i ilahi meydana geldiği için kalb genişler." Güzel Anadolu'muzun… Devamını oku

SÜNBÜL SİNAN EFENDİ

Somuncu Baba

Osmanlı’nın yetiştirdiği en büyük velilerinden Asıl adı Yusuf¸ babasının adı ise Ali’dir. Lakabı Zeynüddin ve Sinanüddin olup o¸ Sünbül Sinan… Devamını oku

İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ

Somuncu Baba

Necip Fazıl'ın naklettiği bir hadise de Âtıf efendi'nin mahkemeden bir gün evvel müdafaasını yazarken¸ birden dalıp rüyasında Rasûlullah'ı (s.a.v) görmesi¸… Devamını oku

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ (K.S)

Somuncu Baba

İbrahim Hakkı hazretleri¸ babasının vefatından sonra hocasının emriyle Erzurum'a gitti. Amcalarının da teşvikleriyle sekiz sene ilim tahsil etti. Burada tahsilini… Devamını oku