Altın Silsile
Sayfa:5

Hacı Ahmed Niksârî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hacı Ahmed Efendi (Zarakol) 1279/1861’de Ordu’ya bağlı Mesudiye ilçesinin Beyseki… Devamını oku

GARÎBULLÂH İHRAMCI-ZÂDE İSMAİL HAKKI SİVASÎ (K.S.)

Somuncu Baba

İhramcı-zâde İsmail Hakkı Toprak’ın babası Bidayet Mahkemesi başkâtipliği yapan Hüseyin Hüsnü, annesi ise Aişe hanımdır.[i] Hüseyin Hüsnü Efendi, Aişe hanımın… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ DARENDEVÎ (K.S.)

somuncubaba-227-04-hulusiefendi

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) 22 Ramazan 1331/12 Ağustos 1914’te Pazartesi sabahı Darende’de doğdu.[1] Babası Şeyh-zâde sülalesinden es-Seyyid Hasan Feyzi… Devamını oku

ES-SEYYİD HAMİD HAMİDEDDİN ATEŞ

2

Es-Seyyid Hamideddin Ateş Efendi 18.08.1960 tarihinde Darende’nin Zaviye Mahallesi’nde dünyaya geldi.[1] Muhterem babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, annesi Hacı Naciye… Devamını oku