Altın Silsile
Sayfa:4

MUHAMMED NUR BEDEÛNÎ (K.S.)

MUHAMMED NUR BEDEÛNÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Muhammed Nur Bedeûnî (k.s.), Muhammed… Devamını oku

MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

Mazhar Cân-ı Canân (k.s.), 1113/1702’de Agra/Ekberabad yakınındaki Kalabadağ kasabasında doğdu. Esasen Mazhar, onun şiirlerinde kullandığı mahlası olmasına rağmen meşhur olup… Devamını oku

ABDULLAH DİHLEVÎ (K.S)

ABDULLAH DİHLEVÎ (K.S)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Dihlevî Hazretleri, 1156/1743’te Pencap’a bağlı Betale beldesinde doğdu. Babası… Devamını oku

Mevlânâ Halid El-Bağdâdî (k.s.)

somuncubaba-218-04mevlana_halid

Tam adı Ebu’l-Baha Ziyaüddin Halid b. Ahmed eş-Şehrezurî olmakla birlikte Bağdat’ta medfun olduğu için Halid el-Bağdâdî diye meşhurdur. Halid el-Bağdadî… Devamını oku

Abdullah Mekkî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Abdullah Mekkî (k.s.), çeşitli kaynaklarda be-lirtildiğine göre aslen Erzincanlıdır. Ancak… Devamını oku

Yahya Dağıstânî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Aslen Dağıstanlı olan Yahya Efendi (k.s.)’nin hayatı hakkında çok ayrıntılı… Devamını oku

Mustafa Rûmî Şiranî (k.s.)

somuncubaba-221-04mustafarumi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Efendi (k.s.) doğduğu yere nispetle Şiranî, irşad vazifesini yürüttüğü… Devamını oku

Halil Hamdi Dağıstânî (k.s.)

somuncubaba-222-04halilhamdi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Kaynaklarda geçtiği şekliyle adı Halil Hamdi Dağıstânî’dir. Babası Yahya Efendi… Devamını oku

Mustafa Hâki Tokâdî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Hâki Efendi (k.s.) 1272/1855 Tokat doğumludur. Babası Tokat eşrafı… Devamını oku

Mustafa Takî Sivasî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Takî Efendi (k.s.) 1289/1873’te Sivas’ta doğdu. Babası Mehmet Selim… Devamını oku