Altın Silsile

BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ (K.S.)

194-somuncubaba-bistami

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Adı Tayfur bin İsâ, künyesi Ebû Yezîd ve nisbesi el-Bistâmî… Devamını oku

EBU’L-HASAN EL-HARAKÂNÎ (K.S.)

195-somuncubaba-harakani

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek Onuncu yüzyılın son çeyreği ile on birinci yüzyılın ilk yarısında… Devamını oku

CAFER-İ SÂDIK (K.S.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek   17 Rabîu’l-evvel 80/23 Mayıs 699 tarihinde Medine’de dünyaya… Devamını oku

KÂSIM B. MUHAMMED (K.S.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek Medine’nin yedi fakihinden biri idi. Bir grup sahabeden rivayetlerde… Devamını oku

HZ. SELMÂN-I FÂRİSÎ (R.A.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek Isfahan’ın Cey ya da Ramahürmüz kasabasından olan ve Ebû… Devamını oku

HZ. EBÛ BEKİR (R.A.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek İsmi Abdullah ve künyesi Ebû Bekir’dir. Araplar arasında künye… Devamını oku

HZ. MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

Somuncu Baba

Yazarlar: Prof. Dr. Kadir Özköse ve Prof. Dr. H. İbrahim Şimşek “Tasavvufî hayatta silsile bir mürşidler silsilesidir. Aktarılan ilim de bâtınî… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S)

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (k.s) 19141990 yılları arasında Malatya/Darende'de yaşamış bir gönül sultanıdır. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi (k.s) 19141990 yılları… Devamını oku

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI EFENDİ (K.S)

Somuncu Baba

Dîni mübini İslamı gerçek mahiyetinde yaşayan¸ ve mensuplarını bu yolda tevazu ve yokluk mektebinde yetiştiren¸ insanlığa imanın sevgiden geçtiği gerçeğini… Devamını oku

NİKSARLI HACI AHMET EFENDİ (K.S)

Somuncu Baba

Niksarlı Hacı Ahmed Efendi olarak tanınan mürşîdimiz; aslen Mesudiye ilçesinin Beyseki köyünde doğmuştur. Tarikat-ı Aliyyenin otuz yedinci halkasıdır. Niksarlı Hacı… Devamını oku