Aile
Sayfa:4

AİLEDE VE ÇOCUK EĞİTİMİNDE ŞİDDET

Somuncu Baba

Şiddet¸ baskı yapmak¸ baskı altına almak¸ zor kullanmak¸ zorbalıkla ve güç kullanımı ile muhatabı etkisiz hale getirmeye çalışmaktır. Şiddetin farklı… Devamını oku

Aİ­LE­DE OTO­Rİ­TE KİMDE OLMALI?

Somuncu Baba

Fark­lı vü­cut ve ruh ya­pı­la­rıy­la ka­dın ve er­kek ev­li­lik­te bir bü­tün­lük oluş­tu­rur­lar. Bu fark­lı­lık­la­rın gö­rev bö­lün­me­sin­de göz önü­ne alın­ma­sı tabii­dir…. Devamını oku

MUTLULUK NEREDE

Somuncu Baba

Her kesin en büyük özlemi olan mutluluk acaba nerededir? Herkesin kendince bir anlam yüklediği ve hayallerini süslediği mutluluk neden birçoğu… Devamını oku

SEVMEK VAZİFE SEVİLMEK İSE İMTİYAZDIR

Somuncu Baba

Sevginin bihakkın yaşandığı aile ortamında anne sevgisi¸ annelik duygusu gibi fıtri bir vazife¸ babanın sevgisi üstlenilmiş bir vazife¸ evladın sevgisi… Devamını oku

MUTLULUĞUNUZ ÖMÜR BOYU SÜRSÜN

Somuncu Baba

Ailenin ortak malı olan eşyada ve ortak sorumluluk gerektiren konularda ise "biz alanı" geçerlidir. Bizim evimiz¸ bizim arabamız¸ bizim komşularımız¸… Devamını oku

AİLEDE MUTLULUĞU ENGELLEYEN HALLERE DİKKAT

Somuncu Baba

Mut­lu ol­mak her­ke­sin hak­kı­dır. Özel­lik­le bir ara­da mut­lu ve hu­zur­lu ol­mak için yu­va kur­muş¸ üs­te­lik ço­cuk­la­rı da olan ka­rı ve… Devamını oku

HAYATIMIZDA SEVGİ ÖNCELİĞİ

Somuncu Baba

"İçindeki sevgi sistemini düzenli çalıştıranlar¸ sevmeyi beceren ve sevilmeyi hak eden kimselerdir. Bu sevgi kaynaklarından birini diğerine tercih etmek söz… Devamını oku

EVLİLİKTE MUTLULUĞU YAKALAMAK

Somuncu Baba

"En mutlu ve en sağlam beraberliklerde¸ eşler hem sevgili ve ortaktır¸ hem de iyi bir dostturlar. Gerçekten karşılıklı sevgi ve… Devamını oku

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE DÖRT BOYUTLU YAKLAŞIM SİSTEMİ

Somuncu Baba

Çocuklar 1¸5-2 yaşından itibaren gelişim özelliklerine ve bireysel farklılıklarına uygun olarak sorumluluk alabilmelidir. Anne babalar ve eğitimciler gerek kıyamamaktan gerekse… Devamını oku

DİN EĞİTİMİNDE HİKÂYE VE MASALLAR

Somuncu Baba

Batı'da da hikâye her zaman din eğitiminde önemli ve etkili bir yere sahip olmuştur. Bir vâiz ve Din Dersi öğretmeni… Devamını oku