Aile
Sayfa:3

EVLENME AŞAMASINDA OLAN GENÇLERE ÖNERİLER

Somuncu Baba

Aile¸ kadın ve erkeğin en güvenilir limanıdır. Herkes¸ evlenerek mutlu olmayı ve hayatı kolaylaştırmayı hedefler. Erkek ve kadını aile ortamında… Devamını oku

ÜVEY AN­NE NA­SIL OL­MA­LI?

Somuncu Baba

"Mutluluğunu artırmak düşüncesiyle yapılan ikinci evlilikler¸ genellikle eski mutluluğu alıp götürdüğü gibi kocayı ve eşleri depresyona sokabilir." Siz hiç Af­ri­ka'da… Devamını oku

BATI DÜNYASINDA VE BİZDE AİLEDE ÇOCUK EĞİTİMİ

Somuncu Baba

Toplumumuzda uzun yıllar aşırı koruyucu ve baskıcı tutum hâkim oldu. Disiplin adı altında ağır bir baskı¸ çocuğun ruhunu bunalttı. “Terbiyeli”… Devamını oku

ALLAH'IN EN SEVMEDİĞİ HELAL: BOŞANMA

Somuncu Baba

"Boşanma¸ üstesinden gelinemeyen büyük problemlerden sonra gündeme gelmelidir. Karı kocanın evliliği yürütmeleri imkânsız hale gelmişse ve evliliğe devam etmeleri halinde… Devamını oku

ZENGİNLİK MUTLULUK MUDUR?

Somuncu Baba

Son yıl­lar­da mut­lu ol­mak için zen­gin­li­ğin şart sayıldığı¸ mut­lu­luk­la zen­gin ol­ma­nın ay­rıl­maz bir bü­tün ol­du­ğu şek­lin­de bir ina­nı­şın yay­gın­laş­tı­ğı gö­rü­lü­yor…. Devamını oku

AİLEDE EKONOMİK PROBLEMLER

Somuncu Baba

Günümüzde herşey ekonomi ile ölçülür oldu. Bütün ilişkilerde olduğu gibi evlilikte de parayı¸ çok zaman¸ paradan bin kat değerli şeylerin… Devamını oku

GEÇMİŞİN PİŞMANLIĞI VE GELECEĞİN ÖZLEMİ İLE ZAYİ OLAN ÖMÜRLER

Somuncu Baba

Hayatımızda üç önemli zaman dilimi vardır. Dün¸ bugün ve yarın. Daha geniş bir açıdan ifade edecek olursak geçmiş zaman¸ şimdiki… Devamını oku

EV­Lİ­LİK­TE GE­ÇİM­SİZ­LİK NA­SIL ÇÖ­ZÜ­LÜR?

Somuncu Baba

Ka­dın ve er­kek¸ bi­r a­ra­ya ge­le­rek ev­li­li­ği oluş­tu­rur­lar. Bu bir­lik­te ya­şa­may­la¸ ev­li­lik ön­ce­si "ben" ve "sen" ye­ri­ne¸ "biz" ya­şan­tı­sı or­ta­ya… Devamını oku

HUZUR DOLU KONUT NASIL OLUR?

Somuncu Baba

"Cenab-ı Hak evleri birer huzur bulma ve dinlenme yeri olarak¸ insanlara bağışladığını buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) geniş evi¸ dünyada insanı… Devamını oku

GE­LE­CE­ĞİN Aİ­LE­Sİ

Somuncu Baba

İş­çi ai­le­le­rin­de özel­lik­le ikin­ci ku­şak­ta¸ ya­şam alış­kan­lık­la­rı ve ge­le­cek bek­len­ti­si çağ­daş du­rum ser­gi­le­mek­te­dir. Yük­sel­mek¸ ka­ri­yer sa­hi­bi ol­mak¸ çok pa­ra ka­zan­mak… Devamını oku