CAFER-İ SADIK HAZRETLERİNİN NASİHATLERİ

somuncubaba-227-06-şiir

Süfyân-ı Sevrî Hazretleriʼnin şöyle dediği nakledilmiştir:

Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin yanına vardım. Ona:

–Ey Rasûlullâh’ın mübârek torunu, bana tavsiyede bulun.» dedim. Şöyle buyurdu:

–Ey Süfyân!

– Yalancının mürüvveti olmaz.

– Hasetçi kimse rahat yüzü göremez.

– Cimrinin dostluğu olmaz.

– Duygusuz kimsenin kardeşliği yoktur.

– Kötü ahlâklı kimsede efendilik olmaz.»

Ona:

-Ey Rasûlullâh’ın mübârek torunu, bana daha fazla tavsiyede bulun.» dedim. Şöyle buyurdu:

-Ey Süfyân!

– Haramdan geri dur, âbid olursun.

– Allâh’ın sana nasîb ettiği kısmete râzı ol, (Allâh’a gönülden teslim olan) bir müslüman olursun.

– İnsanların seninle nasıl arkadaş olmalarını istiyorsan, sen de onlarla öyle samimî arkadaş ol, o zaman (gerçek) bir mü’min olursun.

– Günahkâr ile düşüp kalkma; yoksa sana kendi çirkin hâllerini öğretir. Nitekim bir hadîs-i şerîfte;

“Kişi dostunun dîni üzeredir. Onun için her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin!” buyrulmuştur.

– İşini Allah’tan korkan takvâ sahibi sâlih kişilerle istişâre et!

Câfer-i Sâdık Hazretleri’ne tekrar:

-Ey Rasûlullâh’ın mübârek torunu, bana daha fazla tavsiyede bulun. dedim. Şöyle buyurdu:

-Babam beni üç şeyle terbiye etti. Bana dedi ki:

– Oğlum! Kötü arkadaşla beraber olan, selâmette olmaz.

– Kötü yerlere girip çıkan, töhmet altında kalır.

– Diline sahip olmayan, pişman olur!”

 

Sayfayı Paylaş