ÖRNEK ALINACAK ECDAD

228-aile-raziye.sağlam

Öğretim yılının başladığı bugünlerde, veliler, öğretmenler ve özellikle çocuklar yeni bir yoğunluğun içine girdiler. Uzun yaz tatilinden sonra, sabah okula giden çocukların bazılarında henüz uyanamamış olmanın mahmurluğu var ama önlerinde uzun bir öğretim döneminin olduğu düşünülürse, bir an önce bu erken kalkmalara ve okul hayatına alışmaları gerekiyor. Burada zaman zaman, Osmanlı Devleti zamanında uygulanan ve bir çocuğu her yönden çok iyi yetiştiren eğitim ve öğretim sisteminin özelliklerinden bahsediyoruz. Konu şehzade ve devlet adamlarının yetiştirilmesi olunca, doğal olarak bu eğitim daha da mükemmel bir hal alıyor.

Fatih’te uzun yıllar komşu olduğumuz ve tarihte hayranlık duyduğum mükemmel insanlardan biri olan Fatih Sultan Mehmed’in çocukluğundan bahsetmek istiyorum biraz.

Tarihçiler çok zeki ve hareketli bir çocuk olduğunu anlatırlar. Manisa’daki şehzadelik yıllarında, hocalarını oldukça zorlamış ve onların babasına durumu bildirmeleri üzerine, babası II. Murad, Molla Gürani’yi hocası olarak atamıştır. Şehzadelik döneminde aldığı eğitimle, Arapça, Farsça, Latince, Rumca ve İtalyancayı öğrenmiş, top dökmede maharetli bir usta olarak yetişmiştir. Yanı sıra edebiyat, felsefe, tarih ve yönetim alanlarında da hatırı sayılır bir bilgiye sahiptir. İngiliz tarihçilere göre, Fatih’in konuştuğu gibi düzgün bir Rumcayı, o zamanki Rumlar bile konuşamamaktadır. Her ne kadar tarihte, daha çok Macar top ustası Urban’dan bahsedilse de, İstanbul’un fethi sırasında kullanılan topların çoğunu kendi dökmüştür.

Sultan Mehmed, mükemmel kişiliği üzerine, bir de Molla Gürani, Akşemseddin gibi çok iyi hocalardan aldığı derslerle en iyi şekilde yetişerek devletin başına geçmiş ve yaklaşık otuz yıl gibi bir süreyle kaldığı tahtta, devleti her yönüyle en iyi şekilde yönetmiştir. Hepsinden önemlisi, İstanbul’u fethederek Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duasına mazhar olmuştur.

Başarılı devlet adamlığı yanında edebî yönü de çok kuvvetlidir ve aşağıya bir beytini koyduğumuz, “Avni” mahlasıyla yazdığı şiirler Divan edebiyatının en güzel örneklerindendir.

Bade-i nab ile buldu ruh-ı canan revnak

Guyiya güller ile buldu gülistan revnak

Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğuna ait ve kendi kaleminden çıkan yazı ve resimlerin olduğu karalama defterleri Topkapı Sarayı’ndadır. Bence gitmeyeniniz varsa, çocuklarınızı da alarak en kısa zamanda Topkapı Sarayı’na ve özellikle Kutsal Emanetler Bölümü’ne gidin ve daha henüz küçük yaşlarında onlara ecdadımızı tanıtın. İstanbul dışındaysanız, en azından sanal turlarla bu gezintiyi yapabilirsiniz. Ertuğrul gibi, Fatih gibi ya da Abdülhamit gibi nesiller yetiştirmek istiyorsak, onlara şimdiki sanal kahramanlar yerine, ecdadını tanıtmalı ve onları örnek almalarını sağlamalıyız. Çünkü ancak iyi tanırlarsa, severler ve örnek alırlar.

 

Sayfayı Paylaş