GENÇLERLE BAŞ BAŞA

228-aile-sait.özer

Kitabın adı: Gençlerle Baş Başa

Yazarı: Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil

Yayınevi: Yağmur Yayınevi

Yayın yeri ve yılı: İstanbul/2017

Sayfa sayısı: 80

Yaş aralığı: 14+

İşlenen konular: Muvaffak olma yolunun düşmanları, muvaffak olmanın şartları, ruh ve karakter, verimli çalışma vs.

Bazı kitaplar vardır, bizi öylesine etkiler ki sanki satır aralarında gizli bir el kalbimizden/ruhumuzdan yakalar ve kendine çeker; böylece o kitab(lar)ı döner döner okuruz.

Bu yazımızda üzerinde durmak istediğim, işte tam da böyle bir kitap. Hacim olarak belki sizlere ince gelebilir; ancak yazar, muhteva/içerik yönüyle binlerce sayfa kitabın haiz olduğu/taşıdığı birikimi bu ince kitabın sayfalarına sığdırmış. Okurken kendinizde ve toplumda olan noksanları, eksiklikleri görüyor, onlar üzerinde düşünüyor, yorum yapıyor; yine mevcut müzmin hastalıkları teşhis ediyor ve tedavi noktasında kendinizde bir azim, bir çaba hissediyorsunuz.

Bu kısa girişten sonra, Gençlerle Baş Başa’yı sizlere tamamıyla değil de ana hatlarıyla tanıtmak istiyorum.

Kitap, girişin dışında beş ana bölümden oluşuyor. Bunlar: 1. Muvaffak Olma Yolunun Tehlikeleri ve Düşmanları, 2. Muvaffak Olmanın Şartları, 3. Terbiyenin Ruh ve Karakter Üzerindeki Tesiri, 4. Muvaffakiyet ve Verimli Çalışma, 5. Çalışma Hayatının ve Umumiyetle Muvaffak Olmanın Kanunları.

Hiç düşündünüz mü acaba ben hayatta muvaffak/başarılı mıyım veya nasıl muvaffak olabilirim? İşte Başgil, bu sorunun cevabını vermekle başlıyor. Öncelikle muvaffak olma yolunda gençleri bekleyen tehlikeleri anlatıyor. Hepimizin bildiği ancak maalesef elinden kurtulamadığımız bu tehlikeler: tembellik, kötü arkadaş ve kötü örnekler. Tabii bunların dışında da düşmanlar mevcut. Bu düşmanları bertaraf etmek, eğitimin başında bulunan yöneticilerle ilgili. Onlarla uğraşmak ilk planda gençlerin vazifesi değil. Peki, bu düşmanlara karşı yazarın önerisi nedir? Başgil şöyle diyor: “Senin elinde bütün bu düşmanlara karşı koyacak iki silahın var: İradeli olmak ve çalışmak.”

Muvaffak olmanın ilk şartı iradeli olmaktır. Yine Başgil’e kulak verelim: “Basit zekâlı, az bilgili hatta bilgisiz insanlardan muvaffak olanlar çok görülür. Fakat zayıf iradeli insanlardan muvaffak olmuş ve yükselmiş tek bir misal gösterilemez. Çünkü muvaffak olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvesidir; gayret ise iradenin ifadesidir.”

Başgil, kitabın ilerleyen sayfalarında terbiyenin ruh ve karakter üzerindeki etkisini ele alıyor. Gençlikte ve de özellikle çocukken alınan huyların yerleşip kökleştiğini, bunun da ileride terbiye ve irade kuvvetine karşı mukavemet gösterdiğini ifade ediyor. Ancak hemen şunu da söylüyor ki bazı kötü huylarımızı değiştirmek, ıslah etmek ve ahlakımızı tezhip etmek de elbette mümkündür. Burada aslolan, kötü huylarımızın menşeini bulmaktır.

Yukarıda söylediğim gibi, amacım kitabı satır satır hülasa etmek/özetlemek değil. Okurlarımızı istifade edecekleri önemli bir esere yönlendirmek. Dolayısıyla yazımı kitaptan birkaç aforizma/özlü söz alarak noktalamak istiyorum.

  • Çalış, genç arkadaşım çalış! Namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir.
  • Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.
  • İlmin kaynağı zekâ, amelinki ise iradedir.

Sayfayı Paylaş