AHMED-İ BİCAN HAZRETLERİ (K.S.)’NİN TALEBELERİNE ÖĞÜTLERİ

1

Talebelerine bir sohbet esnasında buyurdu ki:

“Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de mealen buyurdu ki: ‘Ey iman edenler! Din uğrundaki eziyetlere sabredin ve düşmanlarınızla olan savaşlarda üstün gelmek için sabır yarışı yapın. Sınır boylarında cihad için nöbet bekleşin. Ve Allah’tan korkun ki felah bulasınız.’ (3/Âl-i İmran, 200.)

Sabrediniz buyurması belalara sabretmeye işarettir. Bu halk yani avam içindir. Nöbet bekleşin buyurması günah işlemeyi terk etmeye işarettir. Bu havas içindir. Sabır yarışı yapınız buyurması ibadet yapmaya katlanmaya işarettir. Bu da seçilmişlerin seçilmişlerine mahsustur.

Bunun için kişinin rahatlığı yakînde, şerefi tevazuda, saadeti, kurtuluşu İslâm’dadır. İsmeti, günahsız olması Allahu Teâlâ’ya güvenmekte. Akıllılığı dilde, gayreti dünyayı terk etmektedir. Helaki günah işlemeye cüret etmekte, pişmanlığı uyumakta, kötü yönü cehalettedir. Saadeti ilimdedir, olgunluğu aşktadır. Güzel yaşaması sabırdadır. Sabır, halkın içinde nefsanî istekleri terk etmek, yapmamaktır.

Eğer dünyanın bütün belaları onun üzerine gelse ‘âh’ bile demeyen, vefadan, cefadan, acıdan, zenginlikten ve her çeşit nimetten dolayı değişmeyen, mağrur olmayan ve bunlar karşısında hep aynı kalan kimse sabırlıdır. Bilakis o, kendini belâ mancınığına kor ve kaza denizine atar. Sonundan hiç endişe etmez, vesselam.”

Sayfayı Paylaş