EDİTÖR’DEN…

SOMUNCU BABA Aile

Manevî fetih için yollara düşen erenler… Onlar şehirlerden önce gönüllere girenler… İşte o büyüklerden biri, Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri’nin gül kokulu ailesi de Muhammedî esintilerle Horasan’dan Anadolu’ya gelir. Adına Somuncu Baba denir. Pişirdiği lezzetli somunlar mü’minler tarafından yenir.

Bursa’dan sonra hac vazifesini yapar, Darende’ye yerleşir. 1412 yılında Rabb’ine kavuşur. Onun necip evlatları o ezelî gül kokusunu yayarlar Darende’den cihana… Hizmeti, gönül yapmayı kendine şiar edinen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) kendini ecdadının gittiği izden insanlığa vakfeder.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi de yaşadığımız çağda örnek ve önder bir gönül dostudur. Her işi hayra müteallıktır, o hep iyi işlerle uğraşır. Onun gönül halkasına girenler de iyiliğe yönelir, güzel işlerle meşgul olur.

Kurduğu vakfı ve yürüttüğü hizmetleri emanet ettiği, gözünün nûru evladı H. Hamidettin Ateş Efendi, aldığı hizmet bayrağını en yücelere taşır. Güller diyarı Darende’den dünyaya elvan elvan kokular yayılır. Evlatları da ecdadı gibi sevilir, sayılır.

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı… Gönüllü hizmetin, her canlıya hizmetin adresi… Her geçen gün her geçen ay her geçen yıl daha uzaklardan yankılanır sesi…

Somuncu Baba Külliyesi çeşitli dönemlerde onarım görmüştür. Özellikle 1990-2000 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları ile birlikte çevresi de yeniden tanzim edilmiştir. 2003 yılında yapılan ilave camiden sonra gelişmeler her geçen gün devam etmektedir. Cami ana mekânının ön kısmına kütüphane-araştırma merkezi yapılmıştır. Özel Darende Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi, külliye müştemilatı içerisinde bulunması hasebiyle, kültürel dokuya uygun bir ziyaret mekânıdır. Yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği dinî turizm merkezinde ihtiyaca binaen yeni tesis edilen 5.000 cemaat kapasiteli ilave camii ve sosyal birimler cami müştemilatına dâhil edilmiştir. Cami, yeşil alan düzenlemesi ve çevre tanzimi ile kültürel ve tarihî bütünlüğüne uygun bir külliye konumundadır. Artan ziyaretçi potansiyelinin ihtiyaçlarına karşılık verebilmek maksadıyla külliye civarında abdest alma mekânları ve şadırvan müştemilatı ile birlikte hediyelik eşya satış stantlarının bulunduğu sosyal tesisler de ziyaretçilerine hizmet etmektedir.

Somuncu Baba Külliyesi insana değer veren, insana hizmeti ön planda tutan, her türlü hayrî hizmetin öncülüğünü yapan Hulûsi Efendi Vakfı’nın kültüre, tarihe ve manevî değerlere verdiği önemin en büyük nişanesidir.

Somuncu Baba Külliyesi, Anadolu’nun bağrında hizmet etme azminin haykıran sesidir.

Sayfayı Paylaş