BİR DİZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ – DİRİLİŞ ERTUĞRUL

somuncubaba-201-12ertugrul_gazimiz

Dört sezondur ekranlarda oynayan “Diriliş, Ertuğrul”u bazen göğsümüz kabararak bazen de sürekli yapılan fitne fesatlardan dolayı üzülerek izliyoruz. Aslında tarihimizi anlatan filmlere hep kuşkuyla yaklaşmışımdır. Büyük çoğunlukla tarihî gerçekleri saptırarak ve bizim övüncümüz olan sultanlarımızı karalayarak, hangi zihniyete hizmet ettiği belli olmayan dizi ya da filmler çekildi şimdiye kadar. Bu dizide de birtakım tarihî hatalar olabilir ama doğrudan tarihimizi karalamak adına yapılmayan hatalar bunlar. Ben kendi adıma seyrederken çok faydalanıyorum.

Her ne kadar, İbn-i Arabî Hazretleri’yle bir arada aynı sofrada yemek yemelerini, sohbet meclisinde bulunmalarını kıskanarak izlesem de, Ertuğrul Bey ve arkadaşlarının Hak yolunda birlik ve beraberlik üzerine verdikleri mücadelede, Kur’an ve sünnete uygun olarak, doğru bildiklerinden taviz vermeyip, dimdik ayakta durmaları ve özellikle her hareketlerinde Allah’ın rıza ve adaletini gözetmeye çalışmaları bence diziyi seyredilir kılan başlıca özellikler. İnsan izlerken “Ne zorluklar yaşamışlar, nelerden geçmişler!” diye düşünmeden edemiyor.

“Diriliş”

Ertuğrul Bey’in annesi Hayme Hatun’un gerektiğinde obasının başında dirayetli bir yönetici olarak görünmesi ve özellikle insanlara şefkat ve merhameti, oba kadınlarının tehlike anında usta bir savaşçı olarak dövüşüp obalarını korumaları, Türklerde kadınların hiçbir zaman geri planda, silik, sönük karakterler olarak kalmadığını, aksine hangi dönemde olursa olsun, devleti, yurdu ve milleti bir tehlike içinde olduğunda aslan kesilip, gerek ön saflarda gerek arkada destek kuvvet olarak gözünü budaktan sakınmadığını bir kez daha görüp anladık. “Tarihimizi tanımak kendimizi tanımaktır.” diye boşa dememişler.

Hayme Ana karakterini izlerken Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin sevgili eşi Hacı Valide (Hacı Naciye Hanım) geliyor aklıma. Büyük âlim ve mutasavvıf olarak, tanıyan herkesin muhabbetini kazanan Hulûsi Efendi Hazretleri’nin yaptığı bütün hizmetlerde hep yanında olan Hacı Validemiz feraseti, şefkat ve merhametiyle de bizlere çok mükemmel bir örnek oldu.

Hulûsi Efendi Hazretleri’nin eşi ve yoldaşı olarak çok güzel evlatlar yetiştirirken, her gün birçok misafiri hanesinde ağırlarken ya da gerek evlat acısı gerek yakınlarının acısını yaşarken gösterdiği teslimiyet ve rıza haliyle ‘Validemiz’ olmanın gerçek manasını gösterdi bizlere ve bu manayı kendi çocukları ve gelinlerine ve dahi bütün sevenlerine miras olarak bıraktı.

Sayfayı Paylaş