HAZRETİ ŞİFA BİNTİ ABDULLAH (R.ANHÂ)

242 Aile-244

İlk hicret eden kadınlardan olan Hz. Şifâ’nın künyesi Ümmü Süleyman binti Ebî Hasme’dir. Zamanının en akıllı kadınları arasındaydı. Kendini yetiştirmek için çaba gösteren fazilet sahibi bir hanımefendi idi.

Hz. Şifâ (r. anha) Hicret’ten önce Müslüman olmuştur. Ahmed b. Salih el-Mısrî, isminin Leyla olduğunu söylemiştir. Adiyy Kabilesi’nden Ebû Hasme ibni Huzeyfe ile evlenmiştir. Şifâ’nın Ebû Hasme’den Süleyman adında bir oğlu ve ismine ulaşamadığımız fakat Şürahbil b. Hasene’nin karısı olduğunu bildiğimiz bir kızı olmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Şifâ’ya Medine’de oymaların yanında bulunan bir ev vermişti. Hz. Şifâ oğlu Süleyman ile birlikte bu evde ikamet etmekteydi.

Efendimiz (s.a.v.) ara sıra Hz. Şifâ’nın evini ziyaret eder ve kaylule yapardı. Hz. Şifâ (r. anha), Peygamberimiz için özel bir yatak hazırlamıştı. Efendimiz istirahatini bu yatağın üzerinde yaparlardı. Hz. Şifâ bu yatağı başka hiç kimsenin kullanmasına müsaade etmez, ihtimam gösterir ve Efendimiz için saklardı. Efendimiz de kendisine hürmet gösterirdi.

Hz. Ömer de Hz. Şifâ’ya çok hürmet gösterirdi. Hz. Ömer’in hilâfeti devrinde Şifâ (r. anha)’ya memleket idaresinde vazife verilmişti. Hz. Şifâ (r. anha) çarşı-pazarın intizam işlerine bakıyordu.

Hz. Şifâ Rasûl-i Ekrem’in vefatından sonra da Peygamberimiz’e ait bazı eşyaları hatıra olarak saklamıştır. Evlatları da aynı şekilde devam etmişler fakat Emevi Halifesi Mervan bu mukaddes eşyaları onlardan almıştır.

Cahiliye Dönemi’nde Araplar genelinde okuma-yazma bilenlerin sayısı çok az idi. Belâzurî’nin belirttiğine göre, Peygamberimiz’e peygamberlik geldiği sırada Kureyş’te 17 kişi okuma-yazma biliyordu. Bu 17 kişinin içindeki tek kadın Hz. Şifâ’dır.

Peygamberimiz’in hanımları içinde okuma-yazma bilenler ise Hz. Hafsa ile Hz. Ümmü Seleme idiler. Hz. Hafsa, Rasûl-i Ekrem’in emriyle Hz. Şifâ’dan okuma-yazma öğrenmişti. Rasûlullah (s.a.v.) ona: “Hafsa’ya yazı öğrettiğin gibi nemle muskasını da öğret.” demiştir.

Hemen belirtelim ki; Müslümanlığın yayılmasıyla okuma-yazma da yayılmıştır. Zira Peygamberimiz, Bedir Harbi’nde esir düşen müşriklerden her birinin on Müslüman’a okuma-yazma öğretmesi mukabilinde serbest bırakılacağını ilân etmişti. Esir düşen müşrikler bu cazip teklifi kabul etti ve bu sayede Müslümanlar içinde okuma-yazma bilenler de çoğaldı.

Hz. Şifâ, Peygamber (s.a.v.)’den 12 hadis rivayet etmiştir.

Sayfayı Paylaş