DİYEREK

242 Dergi-844

Severiz Allah için cânânı cân diyerek

Sözünü sohbetini derde dermân diyerek

 

Neş’edir sesindeki âhengin derinliği

Bakarız gözlerine bir vasl-ı ân diyerek

 

Varlığı ömrümüzde her dem taze bahardır

Saklarız sînemizde aşkı nişân diyerek

 

Hicrine elbet yoktur bir lahzacık tahammül

Çalarız kapısını alır mihmân diyerek

 

Yazarız sayesinde bunca şiir dâimâ

Aşkının himmetiyle şiir âsân diyerek

 

İşitsek bir kahkaha cennetler bizim olur

Gezeriz hülyamızda eski mekân diyerek

 

Yalvarırız Allah’a komasın bizi yalnız

Kovmasın huzurundan sakın nâdân diyerek

 

Kâfî’yi âbâd etti teşrifiyle o nigâr

Gönlün pek çiğdir senin aşkımla yan diyerek

Sayfayı Paylaş