242.Sayı

Sultan Vahdeddin’in Devlet Malını Koruma Hassasiyeti

242 KAPAK

Sultan Vahdeddin içinde bulunduğu şartların zorlamasıyla vatanı terk etmek zorunda bırakılmıştır. Bir iç savaş çıkmaması, devletin ve hanedanın onur ve… Devamını oku

KARNINDAKİ ÇOCUĞU RABB’İNE ADAYAN ANNE

242 Dergi-6

Seçkinler Halkası Yüce Rabb’imiz, âlemlere üstün kıldığı şahsiyet ve aileleri sıralayarak şöyle buyuruyor: “Allah, birbirinin soyundan gelme kuşaklar olarak Âdem’i,… Devamını oku

KARABAĞ

242 Dergi-344

Karabağ’da Bir köklü fidandım ben Kırdı dallarımı Vahşetin beslediği Bir kanlı rüzgâr   Benim ölümüme Yanmasın analar Her kırılan dalda… Devamını oku

Mânevî Yolculuğun Aşamaları

242 Dergi-9

Tasavvuf târihinde, mânevî yolculuğun aşamalarını bütün detaylarıyla anlatan ilk sûfîlerden biri muhtemelen İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî(k.s.)’dir. Seyr-u sülûk (mânevî yolculuk),… Devamını oku

AZADLIK GAZELİ

242 Dergi-388

Binlerce yıldır felek, devredip durmaktadır Kâinat saatini, sürekli kurmaktadır   Kendini bu âhengin, dışında tutanlara Çelikten topuzuyla, gürzüyle vurmaktadır  … Devamını oku

İSLÂM’DA DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

242 Dergi-11

Ensar… Mekke’den Medine’ye hicret eden muhâcirlere yardım eden Medineli Müslümanlara verilen bir isimdi. Mânâsı, “yardım edenler” demektir. İşte Ensar’a mensup… Devamını oku

SÜRGÜNE MAHKÛM EDİLEN SON PADİŞAH: SULTAN VAHDEDDİN

242 Dergi-13

Hem Yetim Hem de Öksüz Bir Çocuğun Hayata Tutunma Çabası Osmanlı padişahlarının 36. sı (ve de sonuncusu), İslâm halifelerinin ise… Devamını oku

Yokluk Yolunda Yok Olup Hakîkî Varlığın Zâhir Olması

242 Dergi-16

Tasavvufî hayatın sükûnetini tercih edenler; dünya hayatının kavgalarından ve karmaşıklığından sıyrılıp, yokluğun huzur dolu sînesine yaslanmanın güzelliğinden bahsederler. İnsanın içini… Devamını oku

SULTAN VAHDEDDİN’İN SENÛSİYYE TARÎKATI ŞEYHİ AHMED EŞ-ŞERÎF’E OLAN HÜRMETİ

242 Dergi-19

Enver Paşa, Senûsiyye Tarîkatı şeyhi Ahmed eş-Şerîf’i İstanbul’a davet eder. Ahmed eş-Şerîf tahta yeni çıkan VI. Mehmed Vahdeddin’e biat etmek… Devamını oku

SULTAN 6. MEHMED VAHİDEDDİN HAN

242 Dergi-58

Bir yaşında babasını kaybetmiş, Yetim kalmış eyvah! Vahideddin Han… Ağabeyi Abdülhamid büyütmüş, İlim ile gümrah Vahideddin Han…   Kendini yangının… Devamını oku