234.Sayı

Sultan III. Selim Han’ın Kişiliği ve İlginç Özellikleri

234 Dergi-baş

Sultan III. Selim Han, dindar, milletini seven, yumuşak huylu, kan dökmekten ve zulümden nefret eden bir şahsiyettir. Hassas tabiatlı, ince… Devamını oku

ŞÜKRÜ EDÂ EDİLMEZSE NİMETLER ALINIR!

234 Dergi-6

El-Mennân, el-Vehhâb, er-Razzâk Yüce Rabb’imizin isimlerindendir. Bu isimler, “bol bol nimet veren”, “karşılıksız ve sürekli veren”, “bol bol rızıklandıran” anlamlarına… Devamını oku

Hasbihâl-i Hulûsî Efendi (k.s.)

234 Dergi-8

İnsanoğlu hüzün sahibidir. Hüznünü bazen birileriyle paylaşır, dertleşir. Bazen kendi kendine dertleşir. Şairler bu işi çoğu zaman şiire de dökerler…. Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Oruç İbadeti

234 Dergi-10

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) Mektûbât isimli eserinde oruç ve Ramazan hakkında şöyle der: Bilinmelidir ki, Ramazan ayı çok kıymetli bir aydır…. Devamını oku

İslâm, Yeniden Doğuş ve Ruh Göçü İnancını Reddeder

234 Dergi-12

“Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?”[1] Bu âyet, ölüm ötesi hayatı inkâr edip, “Ruhlar… Devamını oku

SANATKÂR RUHLU BİR PADİŞAH: SULTAN III. SELİM HAN

Ek Açıklama 2020-04-10 100841

Şehzâde III. Selim’in Doğumu Büyük Bir Sevinçle Karşılanmıştı. Osmanlı padişahlarının 28. si, İslâm halifelerinin ise 107. si olan Sultan III…. Devamını oku

GÖNÜL SADEFİNDE İNCİ OLMAK

234 Dergi-17

Bilseniz ey dostlarım ben kime mihmân idim Söylesem dil söylemez yazsam yazmaz kalemi Tasavvufî irfan geleneğimize göre âlemin özü olan… Devamını oku

SELİM DEDE İMZÂSINI KULLANAN OSMANLI PADİŞAHI

234 Dergi-20

1204-1222/1789-1807 tarihleri arasındaki on sekiz yıllık III. Selim Dönemi, Osmanlı’da Nizâm-ı Cedîd Dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem, III. Selim’in Yeniçerileri… Devamını oku

DERVİŞLİK AHLAKI

234 Dergi-533_mix01

“Soyun varından derviş ol derviş Sıyrıl ârından derviş ol derviş” Hulûsi Efendi   Derviş, “bir tarikata girip bir şeyhe bağlanan,… Devamını oku

ALLAH’I KALBE NAKŞETMEK

234 Dergi-25

15.Hadis: “Size amellerinizin en hayırlısını, mâlikiniz (Allah) katında en çok beğenilen, (cennetteki) derecelerinizi en çok yükselten, altın ve gümüşü (Allah… Devamını oku