Genç Kalemler

HULÛSİ EFENDİ DÎVÂN’INDA MÜRİD KAVRAMI

Somuncu Baba

"Es-Seyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin Dîvân'ı ve diğer eserleri okundukça¸ temelini attığı¸ şimdi bir vakıf medeniyeti olarak inşâ edilen eserleri… Devamını oku

HAKIKAT FISILTILARI

Somuncu Baba

"Yaratandan ötürü yaratılanı sevmiş¸ Sevdiğimin sevdiği diye piri İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerini sevmiş¸ hizmeti tek gaye bilmişti.. İnsanlığa hizmet… Devamını oku

GÜL NESLİNİN GÜL KOKULU EVLADI

“Kaleme yemin eden Allah (c.c)'ın selamıyla sözlerime başlayıp¸ nübüvvet mührünün sahibine salât u selam ederek¸ bu satırları sizin yüce huzurunuza… Devamını oku

YÜREK YANGINIMSIN, EFENDİM… !

Somuncu Baba

"Gül neslinin gül bahçesinden yayılan rayihalarından bir esinti olan Osman Hulûsi Efendi (k.s.)¸ kendisini tanıyan¸ gören¸ görmeyen¸ herkesin gönlünü fethetmiştir…. Devamını oku

GÖNLÜMDEN EFENDİME

Somuncu Baba

"Efendim siz bir adım dahi ayrılmadan şeriattan¸ ceddiniz Habibullah (s.a.v.)'ın ahlakını nakşettiniz tüm yaşamınıza. Bizler dünyaya gözlerini yeni açmış bebekler… Devamını oku

YÂRE GİDEN YOLDA

Somuncu Baba

"Engin bir deryaydı Efendim. Hani demişti ya "Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazarı" diye yârine¸ işte öyleydi yârimizin gözleri…. Devamını oku

AHSEN-İ TAKVİM MAYASI

Somuncu Baba

"Nefsine uyup da dinen yasak olan bir şeyi bilerek yapan kişi¸ günah işlemiş olmaktadır. İslâm âlimleri¸ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek¸ namaz… Devamını oku

EHL-İ BEYT BAĞININ GÜLÜ

Somuncu Baba

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım sözlerime… Âlemleri yaratan Allah'a ve Rasûlü'ne salat ve selam olsun… Es-Seyyid Osman Hulûsi… Devamını oku

ILMIN AYDINLIĞI

Somuncu Baba

Cahiliye devrinde insanla kız çocukları olduğu zaman utanç duyarlar¸ kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Allah Resulü (s.a.v.) buyurmuştur: “Çocuklarınıza… Devamını oku

GÖNÜLLER SULTANI

Somuncu Baba

Anne ve babası gül neslinden¸ kendisi ise cennetteki gül bahçesinin vazgeçilmez güllerinden… Peygamber kokulu bu âbide şahsiyetin işi gönül sultanlığı…… Devamını oku