Sayfa:5

ÖZÜ SÖZÜ BİR

Somuncu Baba

"Yüce Allah¸ insanlara iyiliği emredip de kendisi bunu yapmayan¸ kötülüklerden sakındıran fakat kötülükten kaçınmayan kişileri ağır bir dille uyarmakta ve… Devamını oku

İSLÂM'DA HARAM

Somuncu Baba

İslâm dini insana zararlı olan her şeyi yasaklamıştır. Haramlar genel olarak korunması zaruri olan beş şeyi zedeleyen ve onlara zarar… Devamını oku

PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) İZİNDE

196-somuncubaba-peygamberimizin_izinde

Sünnet Ne Demektir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uyan ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’i hayatta örnek edinen ve onun… Devamını oku

PEYGAMBERİMİZ’İN İZİNDE EHL-İ SÜNNET

197-somuncubaba-ehli_sunnet

Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI “Ehlu’s-sünnet” tabiri, dinde bid’atlerin ve Hariciyye, Mu’tezile, Mürcie ve Şîa gibi çeşitli fırkaların ortaya çıkmasından sonra,… Devamını oku