Diğer Yazılar

MUHAMMED BABA SEMÂSÎ (k.s.)

MUHAMMED BABA SEMÂSÎ (k.s.)

* Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – ** Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Râmiten’e bir, Buhara’ya üç fersah mesafede bulunan Semâs… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Altın Silsile, Yazar:
AŞK İÇRE MESTÂNEYİM

AŞK İÇRE MESTÂNEYİM

Aklı zay divâneyim, aşk içre mestâneyim Dilimde Feth-i Mübin, koşar yâre giderim Bir fetih duasıdır, dilimde yankılanan Peygamber muştusuyla, yanar… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Şiir, Yazar:
İMANIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK “ŞEHİTLİK”

İMANIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK “ŞEHİTLİK”

İman-küfür, hak-bâtıl mücadelesi, ilk insanla birlikte başlamış ve kıyâmet gününe kadar da devam edecektir. Bu sebeple Müslümanın bakış açısına göre… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, İtikat, Yazar:
İSTANBUL’UN MANEVÎ FÂTİHİ AKŞEMSEDDİN VE TÜRBESİ

İSTANBUL’UN MANEVÎ FÂTİHİ AKŞEMSEDDİN VE TÜRBESİ

Fetih, Kokuşmuş Zamana Vurulan Altından Bir Mühürdür Dünya tarihinin akışını değiştiren hadiselerin başında gelir İstanbul’un Fâtih Sultan Mehmet Han tarafından… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Camii Güzellemesi, Yazar:
AKŞEMSEDDİN’İN FÂTİH SULTAN MEHMED’E KAZANDIRDIĞI MEDENİYET VE CEMİYET TASAVVURU

AKŞEMSEDDİN’İN FÂTİH SULTAN MEHMED’E KAZANDIRDIĞI MEDENİYET VE CEMİYET TASAVVURU

İnsan bedeni toprak minarellerinin, anâsır-ı erbaanın uyumlu dokusuyla sağlıklı ve kıvamlı olmaktadır. İnsan bedenini meydana getiren unsurlar arasındaki âhenk beden… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Sûfî Perspektif, Yazar:
KULLUĞUMUZ KULLUK DEĞİL

KULLUĞUMUZ KULLUK DEĞİL

Bir insanın Allah ile arasındaki ilişkinin ne kadar içten ve sağlam olduğunu çevresindeki insanlar tam olarak bilemez. Gerçi emirleri yerine… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Kültür, Yazar:
TABÎB-İ HÂZIK AKŞEYH HAZRETLERİ RUHLARIN VE BEDENLERİN TABÎBİ

TABÎB-İ HÂZIK AKŞEYH HAZRETLERİ RUHLARIN VE BEDENLERİN TABÎBİ

Hocası Akşemseddin’in Göynük’deki türbesi 1464 yılında Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılmıştır. Kefeki taşından yapılmış kasnaksız bir kubbe ile örtülü… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Tarih, Yazar:
SÛFÎ VE MANEVÎ HAREKET İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK (K.S.) ÖRNEĞİ

SÛFÎ VE MANEVÎ HAREKET İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI TOPRAK (K.S.) ÖRNEĞİ

Sûfîler zaman zaman tembellik veya çevrelerine duyarsızlıkla itham edilseler de meselenin özüne insafla bakıldığında durumun hiç de öyle olmadığı görülecektir…. Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Kültür, Yazar:
KAPİTALİST SİSTEME ALTERNATİF: İSLÂMÎ FİNANS

KAPİTALİST SİSTEME ALTERNATİF: İSLÂMÎ FİNANS

İnsanı emir ve yasaklarının muhâtabı kılan Allah onu iyiye ve kötüye meyilli olarak yaratmıştır. Dünyanın imtihan yeri, insanın da imtihana… Devamını oku

Kategoriler:202.Sayı, Fıkıh, Yazar: