Diğer Yazılar

MEHMET ÂKİF’İN VEFATI

MEHMET ÂKİF’İN VEFATI

Âkif’in İstanbul’a Dönüşü ve Vefatı Mehmet Âkif Ersoy, son Mısır seyahatinden İstanbul’a 1936 yılının Haziran ayında döndü. Aslında Mısır’a son… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Edebiyat, Yazar:
somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

Dilberle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber Mevlâ da yâr-ı Mecnûn… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Divan-ı Hulûsi, Yazar:
YAKUB-I ÇERHÎ EL-GAZNEVÎ (K.S.)

YAKUB-I ÇERHÎ EL-GAZNEVÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE –  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Tam ismi Mevlânâ Yakub b. Osman b. Mahmud b. Muhammed… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Altın Silsile, Yazar:
ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN VE YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN VE YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

Osmanlı’yı 33 Yıl Ayakta Tutan Ulu Hakan II. Abdülhamid Han Dört bir taraftan sömürgeci ve kapitalist Batı’nın kuşatmasına maruz kalan… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Camii Güzellemesi, Yazar:
“HİDÂYETTE” PEYGAMBERLERİN ROLÜ

“HİDÂYETTE” PEYGAMBERLERİN ROLÜ

Giriş: Hidâyetin Sözlük ve Terim Anlamları İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber (s.a.v.)’a amcası Ebû Tâlip büyük destek vermiştir. Bu sebeple… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, İtikat, Yazar:
SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN İRTİBAT İÇİNDE OLDUĞU ÜÇ TARÎKAT ŞEYHİ

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN İRTİBAT İÇİNDE OLDUĞU ÜÇ TARÎKAT ŞEYHİ

İntizamlı ve itinâlı bir günlük hayata sahip olduğu söylenen Sultan II. Abdülhamid’in mütemâdiyen erkenden kalkıp gusül abdesti aldığı, sabah namazını… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Sûfî Perspektif, Yazar:
CEMÂATLE NAMAZIN ÖNEMİ

CEMÂATLE NAMAZIN ÖNEMİ

Kutlu elçinin Mekke’den Medîne’ye hicret ederken yapmış olduğu ilk icrâat, Medîne’ye yakın bir yer olan Kuba’da bir mescid inşâ etmek… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Kültür, Yazar:
SULTAN II. ABDULHAMİD HAN’DAN LOZAN’A “MUSUL MESELESİ”

SULTAN II. ABDULHAMİD HAN’DAN LOZAN’A “MUSUL MESELESİ”

Giriş Musul petrollerinin bulunduğu coğrafya Osmanlı dönemindeki idarî taksimata göre; 3 sancak (Musul, Kerkük ve Süleymaniye), 18 kaza, 25 nahiye… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Tarih, Yazar:
VUSLAT SABAHINI GÖZLERKEN

VUSLAT SABAHINI GÖZLERKEN

Divan şiirinde âşık, her dem sevgiliyi görmek için uğraşır durur. Âşık, sevgilinin bir anlık kendisini göstermesi ihsanına nail olabilmek için… Devamını oku

Kategoriler:206.Sayı, Kültür, Yazar: