Diğer Yazılar

198-somuncubaba-islam_birdir

MÂHİYET BAKIMINDAN İMAN VE İSLÂM BİRDİR

Kur’an-ı Kerim’de geçen bir âyette Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Bedevîler  ‘iman ettik’ dediler. De ki: ‘İman etmediniz. (Öyle ise,… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, İtikat, Yazar:
198-somuncubaba-istanbul_sahabeleri

KADİM PAYİTAHTIN MANEVÎ TAPUSU: “İSTANBUL SAHABELERİ”

Ashab Gökteki Yıldızlar Gibidir Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v.)’i görmüş ve onun Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Camii Güzellemesi, Yazar:
198-somuncubaba-ashabin_sevgisi

ASHÂB-I KİRÂMIN PEYGAMBER EFENDİMİZ’E OLAN MUHABBETİ

Ashâb-ı kirâmın nezdinde Peygamber Efendimiz saygın ve hürmete şâyân bir konuma sahipti. Peygamber Efendimiz’in mânevî otoritesi ashâb-ı kirâmın gözünü ve… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Sûfî Perspektif, Yazar:
198-somuncubaba-istanbul

İSTANBUL KIZILELMASI

Sahâbe ya da sahâbî, “sohbet arkadaşı” demek O’nu görmek, dinlemek şart, tebliğine iman etmek Vedâ Haccı’nda Arafat, münâdîlerle inledi Yüz… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Şiir, Yazar:
198-somuncubaba-peygamber_durustluk

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) VE DÜRÜSTLÜK

Allah Rasûlü, İslâm’ı insanlara anlatmaya başladığında pek çok zorlukla karşılaştı. Kur’an’ın pek çok âyetinde belirtildiği gibi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i getirdiği… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Kültür, Yazar:
198-somuncubaba-okcular

OKÇULUĞUN TARİHÇESİ VE OKÇULAR TEKKESİ

Osmanlı Türkçesinde keman, yay; keş de çeken anlamındadır. Kemankeş ise yay çeken, yâni okçulara verilen isimdir. Okçuluk bizim tarihimizde çok… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Tarih, Yazar:
198-somuncubaba-peygamber_durustluk

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) VE SAHÂBE ÖRNEKLİĞİNDE “SAMİMİYET”

Sahâbe ile Hz. Peygamber (s.a.v.) arasındaki ilişkide herhangi bir resmiyet yoktu. Canlarından çok sevdikleri Peygamberlerine karşı sonsuz bir güven, samîmiyet,… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Hadis, Yazar:
198-somuncubaba-ebuyusuf

EBÛ HANÎFE’NİN KIYMETLİ TALEBESİ: “EBÛ YÛSUF”

Asıl ismi Yakup, babası İbrâhim b. Habîb Ensârî’dir. Kûfe’de doğup büyümüş, orada okumuştur. Soy olarak Arap’tır. Büyük dedesi Sa’d b…. Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Fıkıh, Yazar:
somuncubaba-194divan

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

Gizli pâzâr içre bu pâzâr-ı aşkı kurdu yâr Girdiler pâzârına her âşinâ bîgâne var Cân verip ümmîd-i vasl ile rızâya… Devamını oku

Kategoriler:198.Sayı, Divan-ı Hulûsi, Yazar: